Hopp til innholdet

Stor norsk investering i finks helseteknologi - Evondos tar sikte på internasjonal suksess

Stor norsk investering i finks helseteknologi - Evondos tar sikte på internasjonal suksess

Finlands medisinrobotprodusent Evondos har inngått en stor avtale med det norske investeringsselskapet Serendipity Partners. Med denne avtalen gjør Serendipity Partners en betydelig investering i Evondos og blir en stor eier i selskapet. Ny kapital vil hjelpe Evondos til å styrke den eksisterende organisasjonen, investere betydelig i eksport, nå nye markeder og styrke sin forretnings- og produktutvikling.

Evondos medisinroboter bidrar med betydelig hjelp til hjemmetjenestens daglige arbeid, både fra tjenestemottakernes perspektiv og fra et økonomisk synspunkt. Automatisering av medisineringsdistribusjon reduserer feilmedisinering og letter byrden for helsepersonell. Dette kan både gi bedre medisinsk behandling og redusere kostnadene betydelig.

"Finsk helseteknikk nyter rask vekst og internasjonal oppmerksomhet, og viser at både Evondos og Finland gjør riktige ting. Med nye norske eiere om bord kan vi ytterligere styrke vår organisasjon og også forvente en rask vekst. Dette vil bety nye jobber og inntekter både i Finland og i andre nordiske land, sier styreleder i Evondos", Magnus Ehrnrooth.

"Evondos automatiske medisineringstjeneste er allerede i bruk i mange norske og finske kommuner. Evondos er også til stede i Sverige og Danmark. Ny kapital vil forbedre våre sjanser til å vokse i alle disse markedene, men også internasjonalt."

Norske Serendipity Partners ser stort potensial i både helseteknologimarkedet og Evondos som selskap.

"Vi er imponert over Evondos kunnskap og løsninger. Det vil også være viktig fra norsk nasjonalt perspektiv at vi har en sterk rolle å spille i høyteknologiske selskaper som Evondos", sier direktør Michael Bodd fra Serendipity Partners.

Evondos CEO Jyrki Niinistö er glad for begge mulighetene investeringen åpner for selskapet, men også for samfunnet som helhet.

"Med denne investeringen har Evondos en sjanse til å nå våre ambisiøse mål. Vi vil se betydelige forretningsfordeler, men jeg er sikker på at de virkelige vinnerne vil være tjenestemottakere i kommunene, og deres familier. Flere og flere mennesker vil få en sjanse til å motta bedre medisinsk hjelp, og vi kan hjelpe hardt arbeidende helsepersonell til å gjøre sitt arbeid enda bedre. Også den offentlige sektoren vil se fordeler da bedre omsorg kan ytes for mindre kostnader."

Mer informasjon:
Jyrki Niinistö 
CEO
+358 40 500 2881

Del artikkel