Hopp til innholdet

Evondos® — en ideell kombinasjon av programvare og maskinvare

En automatisk medisineringsrobot og -tjeneste 

Evondos®- tjenesten består av medisineringsdispenseren, Telecare-systemet, kundeservice og andre tjenesteelementer, for eksempel støtte og opplæring. Det automatiserte systemet er utviklet for å møte behovene til hjemmetjenesten, eldre eller andre bruker av hjemmetjenester, samt de profesjonelle omsorgshjem som betjener dem. 

Evondos-tjenesten sikrer høy kvalitet på medisinhåndtering ved å veilede brukere av helsetjenester til å alltid ta riktig medisin i forskrevet dose til rett tid. Den automatiserte medisineringsdispenseringstjenesten bruker forhåndspakkede multidose medisinposer levert av et apotek. 

Omsorgsorganisasjonen og helsepersonell kan følge med på medisinhåndteringens fremgang i sanntid fra Fjernpleie systemet og eksternt ved hjelp av en mobilapplikasjon. 

Evondos® E300, Evondos® Anna and Evondos® Telecare-systemene er alle CE-merket i henhold til den europeiske MDR-direktivet.  

Fordeler 

  • Veileder tjenestemottaker i å ta riktig dose til rett tid.
  • Tryggere medisinhåndtering.
  • Frigjør tid til helsepersonell til å behandle flere pasienter med samme arbeidsstyrke.
  • Redusert behov for hjemmebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner.
  • Øker ansattes tilfredshet.
  • Sikrer høy medisinoverholdelse.
  • Forbedret pasientsikkerhet.
  • Kostnadsbesparelser i reise- og medisinutgifter.
  • Helsepersonell har mer kontroll over primærarbeidet sitt.

Medisineringsroboten er brukervennlig med kun en stor knapp å trykke på for å motta medisinen. Roboten gir veiledning i å ta medisinen ved hjelp av lyd- og lyssingnaler, med instruksjoner som både fortelles ved hjelp av tale og vises med tekst på skjermen.

 

Se videoen nedenfor hvordan Tomelilla kommune i Sverige bruker Evondos-tjenesten: