Hopp til innholdet
For kommuner

Hvorfor Evondos

En medisineringsrobot har et bredt spekter av virkninger  

Evondos - tjenesten forbedrer kvaliteten og effektiviteten til hjemmetjenesten:

  • Overholdelse av medisinering. Roboten veileder tjenestemottaker til å ta medisine sine til rett tid, noe som er viktig ved behandlig av parkinsons sykdom eller andre lidelser. Tjenesten informerer helsepersonell dersom en dose ikke er tatt i tide.
  • Forbedret legemiddelsikkerhet. Helsepersonell og pårørende (der det er forespurt) kan fjernovervåke medisinering. Roboten dispenserer alltid den tiltenkte dosen og holder tilbake ytterligere medisiner. 
  • Reduserte behov for rutinemessige medisin relaterte samtaler. Hjemmebesøk kan fokusere på å administrere teraputiske tiltak. 
  • Helsepersonellets arbeidstid er enklere å planlegge med færre medisinrelaterte samtaler og presset tas utenfor rushtidene på morgen og ettermiddagen. 
  • Selvstendig liv oppleves av tjenestemottaker, noe som igjen har vist seg å redusere behovet for hjelp til andre oppgaver.  
medicine-dispenser-evondos-our-service-hero-1920px

Pleie av høy kvalitet med høy medisinsk etterlevelse

Evondos-tjenesten er beregnet enkeltpersoner i tilfeller der det er usikkerhet knyttet til håndtering av egne medisiner.  En medisineringsrobot sørger for at tjenestemottaker får de riktige medisinene til rett tid og at fremtidige doser holdes utenfor tjenestemottakers rekkevidde i en låst medisinbeholder. 

Utplasseringen av medisineringsroboter forbedrer kvaliteten på hjemmehelsetjenesten. Evondos medisinadministrasjonstjeneste forbedrer pasientsikkerheten betraktelig da den reduserer risikoen for medisineringsfeil betraktelig. 

Tjenestemottakere som bruker Evondos-tjenesten får sine medisiner levert av en medisineringsrobot, til rett tid i riktig dose. Tjenesten har økt medisinetterlevelsen blant tjenestemottakerne til 99 prosent

Evondos - tjenesten muliggjør medisinovervåkning og opprettholder en elektronisk behandlingsjournal over hver dose som tas, slik at individuell legemiddeldispensering kan spores.

Ved utplassering av vår medisineringsrobot gjennomføres det en spørreundersøkelse blant helsepersonell og tjenestemottakere. Både ansatte og tjenestemottakere skryter av tjenesten. Personalet opplever at roboten gjør arbeidet deres enklere, mens tjenestemottakere er fornøyde med den ekstra friheten og den uavhengige livsstøtten den gir. 


Påviste resultater

Å redusere antall medisinrelaterte besøk var formålet med et Evondos-pilotprosjekt som ble gjennomført av Sentral - Österbottens felleskommune for sosial og helse (Soite).  

Dette prosjektet har med suksess redusert det månedlige totale antall hjemmebesøk fra 518 til 182, noe som eliminerer 336 besøk ved å bruke en medisineringsrobot, eller 34 hjemmebesøk for hver tjenestemottaker.

soite-no_compressed-904x694

 

Fordeler

Besøk relatert til medikamentbehandling kan reduseres når roboten er programmert til å styre prosessen med å dispensere og administrere medisiner. Medisineringsroboten minner på om behovet for å ta medisiner og sender en advarsel dersom tjenestemottaker ikke svarer på disse påminnelsene. 

Flere lokale myndigheter har gjennomgått de økonomiske konsekvensene ved å bruke Evondos-tjenesten.  Tjenesten har bidratt til å redusere behovet for medisinbesøk og tjenestemottaker kan ta ansvar for medisinering med roboten som støtte. 

Byen Pulu har blitt den første lokale myndigheten i Finland som har introdusert Evondos-tjenesten i sin hjemmetjenesteprotefølje for alle tjenestemottakere. Kommunen anslår at tjenesten vil forbedre kvaliteten på legemiddelutleveringen for 40 prosent av tjenestemottakerne i hjemmesykepleien, men at utplasseringen er kun økonomisk forsvarlig for en femtedel. Oulu begynte omfattende distribusjon av Evondos i november 2018.

Omsorgsaktiviteter er ofte planlagt om morgenen, noe som gjør det til den mest hektiske tiden på døgnet for helsepersonell. Teknologi kan være med på å dempe stresset i løpet av morgentimene. 

Legemiddelhåndtering er ofte tidskritisk, noe som betyr at legemidler må tas på et bestemt tidspunkt for at behandlingen skal forløpe som planlagt. Dette begrenser helsepersonellets arbeidsplaner og pleieplaner. En medisineringsrobot kan bidra til å lindre presset forårsaket av denne tidskritiske prosessen, og muliggjøre mer fleskibel planlegging av arbeidsplaner. 

medicine-dispenser-evondos-major opportunity to alleviate the morning rush

Å tildele rutinemessig medisinutdeling til en robot muliggjør omlegging av funksjoner bort fra høye perioder. Arbeidsmengden kan fordeles jevnere utover abriedsdagen og gi rom for andre arbeidsoppgaver for helsepersonell. 

Erfaring har vist at tjenestemottakere er positive til å bruke roboter og teknologi i hverdagen. Selv tjenestemottakere med svekkede kognitive og motoriske funskjoner kan klare seg godt med slike hjelpemiddler.

Evondos sin medisineringsrobot ble spesielt utviklet for å møte behovene for slike tjenestemottakere. Roboten har en stor kontrollknapp. Den gir medisininstruksjoner både i muntelig form og ved å vise tekst og sympoler med stor skrift på skjermen. Alle som kan betjene en ringerklokke kan også bruke en Evondos medisineringsrobot.

Å bruke en medisineringsrobot til å ta medisiner uavhengig er en viktig demonstrasjon av selvstendighet for mange tjenestemottakere, som er opptatt av å klare seg selv og ikke er avhengig av andre.

Implementering skjer ofte stegvis

Et studie fra Tampere teknologiske universitet har funnet at utplasseringen av Evondos-tjenesten ofte skjer stegvis.

I det første trinnet blir helsepersonell og tjenestemottakere vant til å bruke medisineringsroboten. Besøk til tjenestemottakers hjem fortsetter som før, og sikrer at tjenestemottaker kan bruke medisineringsroboten på en vellykket måte. Dette stadiet tar vanligvis noen uker. 

I det andre trinnet kan antall besøk reduseres. Tjenestemottaker administrerer medisineringsroboten og ivaretar medisinering selvstendig. 

På det tredje trinnet begynner ofte helseorganisasjonen ofte å revidere egen praksis. Denne gjennomgangen reduserer antall besøk ytterligere og kan i noen tilfeller øke varigheten av besøkene, ettersom flere tiltak kan iverksettes når du besøker tjenestemottakeren. En større andel av besøkene kan også planlegges utenfor rushtiden midt på dagen og tidlig på ettermiddagen. 

 

visits-no_compressed-902x460

 


Tjenestemottakere er fornøyd med tjenesten 

Tjenestemottakere føler de har fått tilbake kontrollen over en viktig del av livet ved å ta egne medisiner selvstendig, da de ikke trenger å vente på helsepersonell.

Dette gjør at tjenestemottakere kan selv organisere sine daglige rutiner.

 

Hvordan tjenestemottaker føler seg ved å bruke Evondos® sin medisineringsrobot

Trykk på videoen for å se hva Bodil mener om sin Evondos-robot.