Hopp til innholdet

Vår tjeneste

For kommuner

Evondos er et helseteknologiselskap som leverer tjenester til profesjonelle helse- og omsorgsorganisasjoner, og hjelper deres tjenestemottakere til å motta riktig medisin til rett tid i riktig dose. Det er et av verktøyene helse- og omsorgsorganisasjoner kan bruke for å oppnå verdibasert omsorg. 

For tjenestemottaker

Velferdsteknologi er her for å øke tryggheten og fungerer som en forlengelse av omsorgen som gis og omsorgen du trenger. Velferdsteknologi skal ikke ta faglig kunnskap ut av omsorgen. Tvert i mot. Evondos-tjenesten gir større selvstendighet og gjør at omsorg kan formes etter den enkeltes behov.