Hopp til innholdet
For kommuner

Hvordan arbeider vi

En partner i endring 

Å gjøre en medisineringsrobot til en del av konvensjonelle arbeidsmetoder for helsepersonell kreves det planlegging og styring av endringer. Evondos støtter deg gjennom hele denne prosessen og vi har positive erfaringer fra over 300 helseorganisasjoner i hele Norden. 

" Jeg kan anbefale dem (andre kommuner) å ta steget. Ulike kommuner har ulike organisatoriske forutsetninger, men jeg er fornøyd med vår tilnærming sammen med primærhelsetjenesten. Da er selvsagt de klassiske problemstillingene av stor betydning, som tydelig informasjon innen organisasjonen og være åpen for dialog."

Emil Forsberg er digitaliseringssjef for sosialtjenesten i Umeå kommune, Sverige.

En vellykket implementering 

For å få en vellykket implementering må det identifiseres og tilpasses nøkkeltrinn som passer hver enkelt kunde. Siden den første implementeringen i 2017, har Evondos i dag utdelt titalls millioner doser og hatt over 500 vellykkede implementeringsprosjekter. 

Vi støtter kundene våre fra den første implementeringsplanleggingen og underveis på reisen. Vi overvåker suksessen med implementeringen ved å bruke klare standarder (tjenestemoduler i bruk, doser tatt fra medisineringsroboten, funksjonsfeilrapporter) og tilbakemeldinger samlet inn fra helsepersonell og tjenestemottakere. De viktigste stadiene som gjelder for alle kunder er identifisert som: 

Vi samarbeider med kundenes prosjektleder for å utarbeide en tjenesteimplementeringsplan som definerer klare utrullingsmål og tidsplaner, områdene der utrulling vil finne sted, og personene som er ansvarlig for driften.
Selv når vi først vurderer den potensielle implementeringen av Evondos-tjenesten, arrangerer vi informajsonsmøter for helsepersonell og presenterer nøkkelprinsippene, tilnærmingen og virkningene av tjenesten. 
Vi hjelper kundene våre med å foretå det første utvalget av tjenestemottakere når de implementerer tjenesten for første gang. Utvelgelsen av tjenestemottakere er alltid basert på de definerte målene for tjenestedistribusjonen, for eksempel å redusere antall medisinbesøk, forbedre medisinutdeling eller en kombinasjon av disse målene. 
Vår innledende opplæring på tidspunket for tjenestedistribusjon inkluderer opplæring av administratorene som legger inn tjenestebrukerene i fjærnpleiessystemet. Disse administratorene trener deretter de andre ansatte, som i stor grad er ansvarlige for å fylle opp roboten og kan også sende meldinger til tjenestemottaker ved hjelp av en mobilapplikasjon. 
God utplassering krever en systematisk tilnærming og ledelse. Arbeidspraksis må gjennomgås og endres for å få maksimalt utbytte av helseteknologien. Kunder kan trekke på vår erfaring med mer en 150 vellykkete tjenesteimplementeringer, og vi er fortsatt tilgjengelige for å støtte kunden i ulike stadier av implementeringsprosessen. Bortsett fra de forhånds definerte nøkkelstadiene, gir Evondos også våre kunder et 24/7 e-læringsmiljø, opplæring på stedet og 24/7 kundestøtte for å sikre at hjelp er tilgjengelig når det er nødvendig. 

En filosofi om kontinuerlig forbedring

Evondos-tjenesten ble CE-merket i 2014 og vi er i samsvar med den nye MDR-forskriften. Tjenesten har utviklet seg betraktelig gjennom årene og utviklingsarbeidet er en kontinuerlig prosess. De tekniske egneskapene til tjenesten forbedres og brukersystemet forenkles.

Under alle omstendigheter streber vi etter å alltid gi våre kunder en robust, pålitelig og brukervennlig medisindispenserings tjeneste.