Hopp til innholdet

TIPS & RÅD: Implementering av Evondos® medisineringstjeneste med prosjektleder Marie i Drammen kommune

TIPS & RÅD: Implementering av Evondos® medisineringstjeneste med prosjektleder Marie i Drammen kommune

Marie (27) er utdannet sykepleier, og har jobbet i Drammen kommune i 9 år. Hun har siden 2017 jobbet med implementering og drift av Evondos medisineringsroboter i hjemmetjenesten, og har hatt hovedansvar for et pilotprosjekt med Evondos i kommunen.

Vi har tatt en prat med Marie for å lære mer om hvordan de i sone Fjell i Drammen har lykkes med implementering av Evondos medisineringstjeneste. Her er oppsummering av hennes tips;

DRIFT:

•    På Fjell prøver vi i utgangspunktet og tenkte at alle som har multidose kan ha dispenser. Vi prøver å unngå å argumentere for hvorfor en person skal få utdelt dispenser, men spør heller «hvorfor ikke?».

•    Brukere som får utdelt multidoserullen i døren av hjemmetjenesten, kan ha stor nytte av å få en medisineringsrobot. På Fjell har vi sett at dette forlenger tiden brukeren selv mestrer å administrer sine egne medisiner, og de holder seg friskere. De 15 minuttene som blir brukt til etterfylling hver andre uke, gir samtidig mulighet til å observere ting vi ikke nødvendigvis hadde gjort ved overlevering av medisiner i døren. 

•    Det er viktig at man er et team som står sammen om implementeringen.  Dette gjør det mindre sårbart.


•    Det er lite hensiktsmessig å vente med utplasseringen av Evondos medisineringsrobot til ALLE har fått opplæring! Innen alle har vært gjennom opplæring vil den første gruppen i hjemmetjenesten allerede ha glemt deler av opplæringen. Vår erfaring viser at den beste fremgangsmåten er å sette i gang så snart noen har gjennomgått opplæringen, og at alle er med og lærer etterfylling underveis, uansett stillingsprosent!


•    Mengdetrening for de ansatte er viktig for trygging og engasjement. Pass på at alle er kjent med, og får mulighet til, å etterfylle roboten. Ikke la noen unngå oppgaven, eller gi ansvaret videre til personer som allerede kan etterfyllingen godt.

•    Utplassering av medisineringsroboter gjør det mulig å prioritere arbeidslistene annerledes. Dette gir mer fleksibilitet for tjenesten. Så selv om man må besøke en bruker i løpet av dagen, kan det ofte gi gevinst å utplassere en medisineringsrobot likevel. 


•    Det er ikke alltid enkelt å få med seg alle kollegaer, men det kan endres! Hos oss hadde vi mange som var skeptiske til medisineringsroboter i starten, men som nå viser stor entusiasme. Nå er det utrolig gøy å se at så mange ser nytten av dette hjelpemiddelet, og at de selv kommer med forslag til hvem som kan være aktuelle brukere for en medisineringsrobot.


KOMMUNIKASJON MED BRUKER

•    Hos oss så har vi fokus på den ekstra tryggheten medisineringsrobot gir bruker. Skulle bruker for eksempel glemme å ta medisinen sin vil helsepersonell få beskjed med en gang. Dette er en viktig trygghet for både bruker og for oss i hjemmetjenesten.

•    Det et viktig å følge tett opp den første tiden en ny bruker får medisineringsrobot, samt skreddersy robotens innstilling til hver enkelt bruker. Enkelte ganger kan dette f.eks. innebære å ringe apoteket for å bytte tidspunkt for en dose. 

Del artikkel