Hopp til innholdet

Pangstart med Evondos® medisineringstjeneste i Indre Østfold

Pangstart med Evondos® medisineringstjeneste i Indre Østfold

Elektronisk medisinering er det første velferdsteknologiske hjelpemiddelet som Indre Østfold kommune setter i gang med etter kommunesammenslåingen i 2020.                   

I september i år reiste vår kunderådgiver Kristine til kommunen for å holde oppstartskurs med to soner i hjemmetjenesten. Vi har tatt en prat med Dag Fosser, enhetsleder for hjemmetjenesten, for å høre litt om hvordan det har gått med oppstarten av Evondos® medisineringstjeneste i kommunen. 

Dag forteller at valget falt på Evondos® medisineringstjeneste ettersom kommunen allerede visste at dette fungerte godt og er implementert i en rekke andre kommuner.  
 
«Vi skal ikke prøve ut medisineringsroboter, - vi vet at det fungerer. Dette er en prøve på organisasjon, hvordan vi forholder oss til teknologien, og hvordan vi klarer å samspille med teknologien. Det å få organisasjonen til å tilpasse seg, det er den største øvelsen. Vi må jobbe på nye måter, men dette skal vi få til», sier Dag.  
 
Kommunen startet med 12 medisineringsroboter fordelt på to soner. Allerede før kursstart hadde hjemmetjenesten valgt ut tjenestemottakere som skulle få medisineringsroboten hjem til seg, og få dager etter kurset var alle robotene plassert ut. Tjenestemottakerne som ble valgt ut var typisk eldre brukere, personer innen psykiatri, samt personer med diagnoser der det er viktig at medisiner gis presist hver dag. 

Dag Fosser, enhetsleder for hjemmetjenesten i Indre Østfold

Dag forteller at de i Indre Østfold kommune ønsker å se på pleie fra pasientens perspektiv. Mange eldre i kommunen utrykker et stort ønske om å bo hjemme så lenge som mulig, i stedet for å flytte til institusjon. Følelsen av mestring og kontroll er viktig for at tjenestemottakere skal ha en meningsfull alderdom, og innføringen av Evondos® medisineringstjeneste er et steg i riktig retning for å få til dette, avslutter Dag. 

Vi takker for intervjuet og ønsker Indre Østfold kommune lykke til med å implementere Evondos® i alle sine soner i hjemmetjenesten.

Del artikkel