Hopp til innholdet

Verdane investerer i e-helseselskapet Evondos

Verdane investerer i e-helseselskapet Evondos

OSLO – Den nordeuropeiske vekstinvestoren Verdane investerer i Evondos – den nordiske markedslederen innen tjeneste for automatisk medisinutdeling til eldre og pleietrengende som bor hjemme. Evondos har blitt den foretrukne samarbeidspartneren i mer enn 200 regioner og kommuner gjennom å levere på høy kvalitet og pasientsikkerhet. Løsningen gir tjenestemottakere et mer selvstendig liv, samtidig som de får medisinene de har behov for til riktig tid. Sammen med Verdane skal Evondos videreutvikle tjenesten og vokse til å bli markedsledende i Nord-Europa.

– Ved at helsepersonellet kan bruke mindre tid på rutineoppgaver som utlevering av medisiner, kan de de i større grad benytte tiden til sosial kontakt med tjenestemottakerne. Kliniske studier av hjemmeboende eldre med kroniske sykdommer og kognitiv svikt viser at 99% av medisindosene blir tatt til riktig tid gjennom Evondos sin løsning, samtidig som livskvaliteten og følelsen av selvstendighet øker. Bedre metode for utlevering av medisiner frigjør også ressurser som kan brukes i andre deler i velferdssystemet, sier Eetu Koski, administrerende direktør i Evondos, og legger til: – Vi er glade for å få Verdane med på laget, og ser fram til å vokse videre til andre land i Nord-Europa sammen med dem.

Evondos' visjon er å bli global leder i markedet for automatisk medisinutdeling. Evondos har hovedkontor i Salo, Finland, og er i dag markedsleder i Norden. Selskapets medisineringsrobot er svært pålitelig og kan lese alle multidoser i det nordiske markedet. Evondos ble etablert i 2007 og har kontorer i Finland, Norge, Sverige og Danmark. Selskapet bistår i dag mer enn 200 kommunale kunder, og har til nå levert ut mer enn fire millioner medisindoser til tje4nestemottakere i Norden. Planen er å videreutvikle Evondos løsning med flere funksjoner – til glede for både tjenestemottakere og helsepersonell.

Evondos blir en del av Verdanes portefølje av nåværende og tidligere investeringer i e-helseselskaper, som for eksempel Conscriptor (Sveriges ledende leverandør av medisinske transkriberingstjenester), Max Manus (Skandinavias ledende utvikler av talegjenkjenningsløsninger for medisinsk dokumentasjon), CRF Health (en global leverandør av teknologiløsninger for forenkling av kliniske studier) og CareTech (utvikler av telefoniløsninger for sykepleiere som jobber med eldre og geriatriske pasienter).

– Vi er stolte av å kunne samarbeide med det beste teamet i Norden innen automatiserte løsninger for utlevering av medisiner. Evondos spiller en viktig rolle i forbedringen av livskvaliteten for eldre og pleietrengende som bor hjemme, og frigjør tid til mer sosial kontakt i forbindelse med hjemmebesøk. Vi ser frem til å samarbeide med Evondos for å gi økt livskvalitet til eldre og pleietrengende i hele Nord-Europa, sier Bjarne K. Lie, Managing Partner i Verdane.

Om Verdane
Verdane er en spesialisert vekstinvestor som går sammen med ambisiøse, nordeuropeiske, teknologibaserte selskaper og hjelper dem å vokse internasjonalt. Verdanes visjon er å være Nord-Europas fremste vekstpartner. Verdane var i 2003 den første vekstinvestoren i Nord-Europa som investerte i porteføljer av selskaper, og lanserte en kompletterende fondsstrategi for investeringer i enkeltselskaper i 2018. Med totalt over 17 milliarder kroner i kommittert kapital har Verdanes åtte fond investert i over 120 selskaper i vekstsektorer, inkludert høyteknologisk industri, netthandel, programvare, energi- og ressurseffektivitet og finansielle tjenester. Verdane har over 50 ansatte og kontorer i Berlin, København, Helsinki, London, Oslo og Stockholm. www.verdane.com

Om Evondos
Evondos er Nordens ledende leverandør av tjeneste for automatisk utlevering av medisiner. Evondos unike løsning gir betydelige kvalitets- og kostnadsfordeler for helse- og omsorgstjenesten. Selskapets løsning gjør det mulig for mennesker som er avhengige av medisinsk behandling å få riktig medisin, til riktig tid og i riktige dose, helt automatisk. Dette øker pasientsikkerheten og muliggjør et mer selvstendig liv. Tjenesten er basert på avansert teknologi og består av en medisineringsrobot som plasseres i tjenestemottakerens hjem, tilhørende skybasert administrasjonssystem, samt en rekke tjenesteelementer. Evondos har 85 ansatte i Finland, Danmark, Norge og Sverige, med hovedkontor i Salo, Finland. www.evondos.com

Del artikkel