Hopp til innholdet

Evondos-tjenesten utvides med mobilapp

Evondos-tjenesten utvides med mobilapp

Nå er det mulig for helsepersonell å laste ned en mobilapp fra Google Play eller App Store som kan knyttes opp mot Evondos’ medisineringstjeneste. Ved hjelp av appen kan man når som helst kontrollere opplysninger rundt medisinbehandlingen – enkelt, raskt og i sanntid.

Den nye appen gjør det blant annet mulig for ansatte å bruke mobilen til å motta varsling og informasjon om alarmer som krever respons. Med søkefunksjon er det enkelt å finne frem kontaktopplysninger som er lagt inn om tjenestemottakeren. I tillegg er meldingsfunksjonen lettere tilgjengelig når man er på farten. På varme dager kan helsepersonell for eksempel sende en påminnelse om å drikke vann, eller de kan gi beskjed om at de blir forsinket. Den samme funksjonen er tilgjengelig gjennom fjernpleiesystemet, men appen vil gjøre det langt enklere for helsepersonellet å ta den i bruk.

Tjenestemottakeren kan svare på meldingen på fire ulike måter:

  • Tjenestemottakeren blir ikke bedt om å svare – meldingen inneholder bare informasjon.
  • Tjenestemottakeren blir bedt om å bekrefte med: «Jeg har lest denne meldingen».
  • Tjenestemottakeren forventes å svare med enten «Ja» eller «Nei».
  • Tjenestemottakeren kan reagere på beskjeden ved å velge ett av tre ulike smilefjes; 🙂 , 😐 og 🙁
Forenklet tilgang til meldingsfunksjonen og alarmhåndtering

Evondos’ mobilapp er første skritt i retning av å forbedre tilgangen til Fjernpleiesystemet for personer på jobb ute blant tjenestemottakerne. Vi har sett at særlig meldingsfunksjonen som er en integrert og viktig del av Fjernpleiesystemet ikke blir benyttet så ofte som det mange ønsker, fordi det er for tungvint å betjene denne fra kontoret eller via nettleser på telefon eller nettbrett. Vi håpe denne løsningen kan gjøre det lettere å utnytte denne muligheten til å følge opp tjenestemottakere i hverdagen.

For å laste med appen trengs en Google-konto eller Apple ID. Dersom din kommune ønsker å ta i bruk appen, må dette varsles Evondos av ansvarlig leder. Appen fungerer ikke i kommunen dersom den ikke er aktivert av Evondos.

Vi ønsker å videreutvikle appen videre i tråd med de ønsker hjemmetjenesten har for funksjonalitet, og er derfor svært interessert i tilbakemeldinger fra deg på info@evondos.no.

Med vennlig hilsen
Sven Seljom, daglig leder, Evondos Norge

Del artikkel