Hopp til innholdet

Stavanger satser på Evondos® medisineringstjeneste

Stavanger satser på Evondos® medisineringstjeneste

 

Stavanger satser på Evondos® medisineringstjeneste - «Dette er noe kommunene bare må gå i gang med»

Roboter for medisinutdeling gir brukere av kommunale tjenester riktig medisin til riktig tid. Erfaringene fra Stavanger viser at dette er noe andre kommuner også bør gå i gang med.

– Brukere som surrer med medisinene kan jo gjerne ta sovemedisin til frokost, sier Bjarte Bøe. Han er spesialrådgiver i Stavanger kommune.

Og riktig medisin til riktig tid er helt essensielt ved mange helsetilstander: Vi bruker Evondos også i bofellesskap, og innen rus- og psykiatritjenesten, fortsetter Bøe.

SPESIALRÅDGIVER: Bjarte Bøe er klar i sitt råd til andre kommuner: Prøv ut teknologi, ikke bare tenk på det.

Allerede i 2017 startet Stavanger kommune utprøvingen av medisineringsrobotene fra Evondos. Nå har de 154 roboter plassert hjemme hos brukere, som pr. 25.05.21 har levert ut 284.000 medisindoser.

Alle disse medisindosene er delt ut automatisk. Roboten minner brukeren om å ta riktig medisin til riktig tid, og deler ut riktig dose. Om brukeren glemmer å ta medisinen, får helsepersonell varsling.
Dette fungerer spesielt godt for eldre brukere som ønsker å leve selvstendig i egen bolig. 

Bøe råder andre kommuner som vil prøve ut dette til ikke å bruke for mye tid og ressurser på planlegging og overordnede vurderinger:
– Bare gå i gang, få det ut til brukerne. Det er liten risiko, og de økonomiske og personalmessige fordelene blir synlige i praksis. -Bjarte Bøe Spesialrådgiver, Stavanger kommune


MINDRE STRESS: Innføringen av Evondos i hjemmetjenesten til Stavanger kommune har gitt sykepleier Kim Tollefsen en mindre stressende arbeidshverdag.

Gir helsegevinst
Kim Tollefsen er sykepleier i hjemmebaserte tjenester fra Stavanger kommune. Han forteller at medisiner som tidligere skulle gis til gitte tider la sterke føringer for arbeidet hans.
Robotene fra Evondos gir meg vesentlig mindre stress i hverdagen. Vi slipper å bruke mye tid på kjøring og utdeling. Tidligere var vi jo ofte rene medisintaxier, sier Tollefsen.
I tillegg ser han at riktig medisin til riktig tid gir pasientene en helsegevinst.
Evondos gjør pasientene mer selvstendige. De fleste vil jo klare seg selv, og ikke være avhengig av at vi kommer med medisiner flere ganger daglig. -Kim Tollefsen Sykepleier


TID TIL PASIENTER: For Kim Tollefsen er det viktig med tid til å snakke med pasientene.

For å sikre at teknologien virker til enhver tid har Evondos 24-timers kundeservice, og robotene er koblet opp mot en sentral som registrerer all statistikk.
Det viktigste for Kim Tollefsen er at dette fungerer i praksis:
– Vi opplever få feilmeldinger og alarmer fra robotene. Det gir oss tid til å prioritere andre oppgaver, sier han.

99,5 % medisiner til riktig tid
– Driftssikkerhet og enkel betjening har vært helt vesentlig for oss i utviklingen av Evondos, sier Anette Landsverk Sæther. Hun er sykepleier, og nå teamleder for kundeopplæring og oppfølging hos Evondos.
Hun forteller at det er viktig for Evondos med tett oppfølging av kundene, også etter at løsningen er tatt i bruk av kommunene.
– Vi er opptatt av tett dialog med kundene, og gjør kontinuerlig forbedringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommune og brukere.
 -Anette Landsverk Sæther Teamleder, Evondos

Robotene fra Evondos har pr. 24.05.21 utlevert mer enn 9,4 millioner medisindoser i Norden. 99,5 % av disse er utlevert til riktig tid.
– Dette viser jo at systemet funger, sier Sæther.

– Selv ikke brukere på 90 år kan gjøre noe galt. Ikke engang å trekke ut kontakten vil stoppe roboten i å levere ut medisiner til riktig tid. -Anette Landsverk Sæther Teamleder, Evondos

Ved strømbrudd vil nemlig et backupbatteri sørge for driften, samtidig som den kommunale tjenesten blir varslet.


Fordel med tidlig innsats
Hvem som skal få tilbud om Evondos i Stavanger, kartlegges av kommunen.

– Den viktigste forutsetningen er at pasientene er innstilt på å ta medisinene selv. Så sant den viljen er der, vil de aller fleste bli trygg på den nye hjelperen sin etter å ha prøvd ut roboten i 2–3 uker, sier Sæther.
Erfaringen fra Stavanger kommune er at det lønner seg å innføre Evondos tidlig i et pasientløp, spesielt for eldre pasienter.

Det er en fordel å la eldre brukere venne seg til teknologien før evner og sanser blir redusert. Da takler de overgangene bedre når helsesituasjonen blir slik at de i perioder veksler mellom opphold på sykehus, sykehjem og egen bolig, avslutter Kim Tollefsen.

FULL KONTROLL: Pasientene til Kim Tollefsen får utlevert riktig medisin til riktig tid i små poser – av roboten fra Evondos.

Del artikkel