Hopp til innholdet

10 millioner utdelte medisindoser

10 millioner utdelte medisindoser

Evondos® medisineringsrobot har nå delt ut over 10 millioner medisindoser til tjenestemottakere i Norden. I Bodø kommune er det delt ut 134.000 doser med en etterlevelse på 99,7 %. Vi har tatt en prat med Rigmor Slålien Gjerdet, fagutvikler for velferdsteknologi og Anette Skogstad, rådgiver eHelse og ForUT i Bodø kommune, for å høre om deres reise med Evondos®. 

Overraskende optimisme hos brukere fra første stund
Bodø kommune startet med 30 medisineringsroboter våren 2017. De tok i bruk Evondos® fordi det ble brukt mye tid på medisinadministrasjon og behandling av avvik ved medisinering. Bodø kommune ser på velferdsteknologi, som elektronisk medisinering, som et nødvendig tiltak for å imøtekomme dagens og morgendagens behov for helsetjenester.


Anette forteller at det i oppstartsfasen med Evondos® ble bestemt at alle medisineringsrobotene skulle settes ut til tjenestemottakere umiddelbart. De skulle settes ut til både nye og eksisterende tjenestemottakere.


Hjemmetjenesten fant da over 30 brukere som kunne være aktuelle for Evondos® medisineringsrobot. Anette og kollega Vibeke Tellmann dro på hjemmebesøk til alle og fortalte om Evondos® medisineringstjeneste. Anette innrømmer at de var veldig overrasket over den overveldende positive responsen de opplevde fra brukerne. De hadde ikke forventet at så mange ville takke ja.


Rigmor forteller videre at ble de overrasket over selve teknologien; «Evondos® hadde tenkt på så mange smarte tekniske produktdetaljer som vi aldri hadde forventet av en teknisk leverandør. Små ting som vi legger merke til fra vårt perspektiv som helsepersonell, var allerede til stede da vi begynte å bruke tjenesten i 2017».

Fra 30 til 100 medisineringsroboter
Bodø kommune startet med 30 Evondos® E300 medisineringsroboter våren 2017. De har økt jevnt fram til i dag, og har nå har 100 roboter ute i tjenesten. Anette forteller at utvidelsen er et resultat av målrettet arbeid med å implementere elektronisk medisineringsstøtte som en ordinær del av Bodø kommunes tjenesteleveranse.


Ved oppstarten våren 2017 satte de først i gang med Evondos® i de to største sonene i kommunen.  I løpet av de neste årene rullet de ut i flere soner. I dag er alle soner i gang. Anette forteller at en avgjørende suksessfaktorer for implementeringen har vært kompetansehevning og involvering av tildelingskontor og saksbehandlere, samt ansettelsen av Rigmor som fagansvarlig for velferdsteknologi. 
Kompetansehevningen har medført at saksbehandlerne har velferdsteknologi fremst i pannelappen under kartlegging av både eksisterende og nye brukere, noe som har gitt større nedslagsfelt for elektroniske medisineringsstøtte. Rigmor fokuserer på forankring hos mellomledere, oppfølging av soner på faste dager, kartlegging av tjenestemottakere i samarbeid med hjemmetjenesten, og kontinuerlig kompetanseheving blant de ansatte. 

Mange fornøyde tjenestemottakere
Bodø har mange fornøyde brukere av Evondos® medisineringstjeneste. Rigmor forteller om en bruker som ble introdusert for medisineringsrobot i en alder av 97 år. Møtet ble en suksess, og personen brukte roboten i lang tid. Hos et ektepar ble roboten en redning for ekteskapet. Kommunen har også roboter som er med tjenestemottakere på campingtur. Rigmor forteller at det er viktig å se mulighetene og ikke begrensningene ved kartlegging av tjenestemottakere. 

«Hjemmetjenesten og tjenestemottakerne er svært fornøyde med Evondos® medisineringstjeneste, det er grunnen til at vi er i stand til å ha så mange medisineringsroboter ute i hjemmetjenesten», avslutter Rigmor.

Vi i Evondos® takker teamet i Bodø for en hyggelig prat og det gode samarbeidet gjennom årene. Vi gleder oss til fortsettelsen.
 

Del artikkel