Hopp til innholdet

Rana kommune sparer 16 årsverk med Evondos

Rana kommune sparer 16 årsverk med Evondos

GODE ERFARINGER: Hanne Radum, Maria Aulie Johansen og Lena Midtun Handberg har gode erfaringer med Evondos i hjemmetjenesten.

I Rana har de oppsiktsvekkende gode erfaringer med å bruke medisinerinsroboter i helsetjenesten. Teknologien sparer hele 16 årsverk og frigjør dermed sårt tiltrengt omsorgskapasitet.

– Vi, som veldig mange andre kommuner, sliter med å rekruttere nok helsepersonell, sier Lena Midtun Handberg, seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester i Rana kommune.

Rana kommune er Norges fjerde største i utstrekning. Det betyr store avstander og mye tid i bil for hjemmetjenesten. Samtidig opplever de en enorm økning i behovet for tjenester.

 

Fra starten av 2021 og ut 2022 økte vi med 78.000 vedtakstimer i året.

Lena Midtun Handbergseksjonsleder, Rana kommune.

 

– Medisineringsrobotoene fra Evondos gjør at vi har kunnet takle denne økningen uten å ansette veldig mange flere, fortsetter hun.

Rana kommune startet et prøveprosjektet med medisineringsroboter i 2018 . Nå har de hele 115 slike roboter i drift. Det er helt i landstoppen når en ser antallet i forhold til innbyggertallet i kommunen.

rana 1-1MÅ SI DET: - Vi må tørre å si at vi bruker teknologi også for å løse den krevende bemanningssituasjonen, sier Lena Midtun Handberg, seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester i Rana kommune. 

Medisineringsrobotene fra Evondos leverer automatisk ut riktige medisiner til riktig tid der pasienten bor. Det bidrar til å spare anslagsvis 16 årsverk i helsetjenesten i Rana og letter betydelig på en krevende bemanningssituasjon.

 

Nå benytter vi Evondos til eldre med kognitiv svikt, psykiatriske pasienter, pasienter som bor på institusjon og yngre pasienter som bor hjemme.

 

Rana kommune legger alltid til grunn forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet når de tildeler Evondos til nye brukere. Samtidig mener Handberg at de må være ærlige på at teknologien er med på å løse en svært krevende bemanningssiutasjon.

– Når en pleier skal levere morgenmedisin til 25 pasienter kl. 9 blir det stress. Stressa ansatte gjør lettere feil, og de blir i større grad sykmeldt. Med Evondos opplever vi langt mindre stress og avvik, sier hun.

rana 2ROBOT PÅ KJØKKENBORDET: Medisineringsrobotene fra Evondos er maskiner som plasseres på et bord eller på en disk. 

 

Bare å prøve

– I startfasen kan det være vanskelig å finne pasienter som man tenker passer til en slik tjeneste. Det er for lett å fokusere på utfordringene. Vår erfaring er at det er bare å prøve. Da ser man også fordelene, sier Lena.

I Rana er sykepleier Maria Aulie Johansen en av de som har gått i bresjen for å prøve Evondos på nye pasienter.

rana 3VÅGER Å PRØVE: Sykepleier Maria Aulie Johansen har prøvd Evondos på nye pasienter. Det er blitt en stor suksess. 

En av pasientene med best utbytte av Evondos er lettere utviklingshemming. Han ble urolig hver gang han fikk besøk av pleiere på morgenen.

Både pleierne og Lena ble overrasket over endringen da han fikk Evondos:

– Etter tre dager var pasienten en helt annen. Pleierne rapporterte at «dette var det beste som kunne ha skjedd», sier hun.

Når hun analyserer hvorfor, trekker hun frem:

– Pasienten fant en helt annen ro når han kunne stelle seg selv om morgenen og ta medisinene når det passet ham.

Bare det å ha en kommunal bil parkert utefor  kan virke skamfullt for enkelte brukere, spesielt de yngre, sier Lene Midtun Handberg. 

 

Unge og eldre pasienter

Yngre pasienter som bor hjemme opplever også en ekstra fordel med å bruke medisineringsrobot fra Evondos:

– Vi har for eksempel pasienter med barn i skolealder. Da kan det være invaderende å få hjemmetjenesten på besøk, ja rett og slett skamfullt. Hos en pasient kunne ikke ungene ha besøk hjemme – pleierne kunne jo komme, forteller Lena Midtun Handberg.

Blant eldre brukere, gjerne med koginitiv svikt, har flere pårørende vært skeptiske til å innføre medisineringsroboter. En vanlig innvending er at det da ikke er noen som ser til og snakker med pasienten.

rana 4FORNØYDE PÅRØRENDE: En mer forutsigbar hverdag er viktig for eldre pasienter med kognitiv svikt. Da er riktig medisin til riktig tid vesentlig, understreker Hanne Ranum.

 

– Pårørende blir fornøyde når de ser fordelene Evondos gir. Pasientene slipper pleiere som bare leverer medisiner og snur i døra. Nå kan vi ta oss mer tid når vi først er der, sier Hanne Ranum, som er sykepleier i hjemmetjenesten.

 

Hun trekker frem at pasientene får en bedre hverdag når den blir mer forutsigbar og at medisiner til faste tider er en viktig del av dette. Medisineringsrobotene har også et reisemodus, som lett administreres fra kontoret.

 

– Vi kan også kommunisere direkte med pasienten gjennom medisineringsroboten og blir varslet dersom en pasient ikke tar medisinen til riktig tid. Slike varsler har faktisk resultert i 113-situasjoner, sier Ranum.

 

Rana kommune har prøvd ut flere systemer for automatisk utdeling av medisiner.

– Vi vender alltid tilbake til Evondos. Systemet er så lett å bruke siden det er tilrettelagt for pasienter og helsepersonell. Vi som helsepersonell har kontrollen uten å være avhengig av teknikere, sier Maria Aulie Johansen.

 

Slik virker Evondos

slik funker evondos

 Roboten kan personaliseres, for eksempel med mannlig eller kvinnelig stemme. 

 

slik funker evondos 2Rullene med medisiner dobbeltsjekkes, både av apotek og helsepersonell. 

 

slik funker evondos 3Kun helsepersonell har tilgang til å etterfylle medisiner. 

 

slik funker evondos 4Det eneste brukeren trenger å gjøre er å trykke på den grønne knappen. 

 

99,5 prosent levert til riktig tid

– Driftssikkerhet og enkel betjening har vært helt vesentlig for oss i utviklingen av Evondos, sier Anette Landsverk Sæther.

rana 5

Hun er sykepleier og nå teamleder for kundeopplæring og oppfølging hos Evondos.

Robotene fra Evondos har per juni 2023 utlevert mer enn 21,5 millioner medisindoser i Norden. 99,5 prosent av disse er utlevert til riktig tid.

– Dette viser at løsningen er en god avlastning for hjemmetjenesten, som ikke trenger å bruke mye tid og krefter på utdeling av medisiner, sier Sæther.

– Brukerne kan i praksis ikke gjøre noe galt. Ikke engang å trekke ut kontakten vil stoppe roboten i å levere ut medisiner til riktig tid, fortsetter hun.

Ved strømbrudd vil nemlig et backupbatteri sørge for driften samtidig som den kommunale tjenesten blir varslet.

– I Rana kommune har vi ingen øvre grense på antall medisineringsroboter. Målet er å tilby Evondos til alle brukerne som kan nyttegjøre seg av disse, avslutter Lena Midtun Handberg.  

 

Del artikkel