Hopp til innholdet

Sverige gir gass innen velfredsteknologi

Sverige gir gass innen velfredsteknologi

Den svenske regjeringen har satt av 350 millioner SEK som kommunene kan benytte til å innføre velferdsteknologi som elektronisk medisinering i kommunene.

Se presseinformasjon her.

"De store gevinstene som samfunnet kan hente i form av bedre helsetjenester, arbeidsmiljø for ansatte og friskere innbyggere kan ikke overlates kun til kommunenes stramme budsjetter. Endringen vil da komme for sent, og koste alt for mye. I 2015 ga Helsedirektoratet ga ut sin første gevinstrealiseringsrapport som konstaterte at det er mange utprøvde tekniske løsninger kommunene kan starte å bruke. Start omstillingsarbeidet, var budskapet til kommunene. Snart tre år etter har lite skjedd. En bevilling til norske kommuner på nivå med den svenske vil være kjærkommen starthjelp, og være spart inn i løpet av noen måneder", mener Sven Seljom i Evondos.

Lena Hallengren som er minister for barn, eldre og likestilling uttaler at velferdsteknologi kan øke friheten og selvstendigheten samtidig som arbeidsmiljøet kan bli bedre for de som jobber i omsorgstjenesten. Hør innslag fra svensk radio om Karlstads satsing på medisineringsroboter.

Kommunene får rekvirere midler til satsing på velferdsteknologi hos Socialstyrelsen (tilsvarende Helsedirektoratet i Norge) og får selv ut fra sine behov og forutsetninger bestemme hva de skal satse på innen velferdsteknologi. Midlene kan benyttes i 2018. Socialstyrelsen skal senere følge opp hva kommunene gjør for pengene og redegjøre for regjeringen senest i mai 2019.

Del artikkel