Hopp til innholdet

"Truls" ga gun et bedre liv

Velferdsteknologi dreier seg ofte om å gi folk bedre livskvalitet, ikke om å kutte i kommunebudsjetter. Gun Granås fra Åsnes forklarer dette bedre enn vi greier selv.

Som Parkinson-pasient er det veldig viktig å ta medisin til rett tid, og medisineringsroboten, som hun har oppkalt etter sin tidligere hund, «Truls», passer på nettopp dette. Det høres enkelt ut, men for Gun betyr det mye. I artikler i avisa Glomdalen forteller hun om hva det førte til da hun fikk medisineringsroboten, fortvilelsen da den ble tatt fra henne etter prøveperioden, og den store gleden ved å få den tilbake.

Ofte blir innføring av velferdsteknologi møtt med skepsis. Folk mistenker at kommunene skal kutte i budsjettene og erstatte omsorg med maskiner. Men det vi ser i evaluering etter evaluering, er at kvaliteten på tjenestene faktisk blir bedre. Og de som er aller mest fornøyde er brukerne selv som blir mer uavhengig og fleksible i hverdagen, og mange opplever større grad av mestring. Med sterk økning i antall eldre og mangel på folk til å jobbe i helsetjenesten, trengs det en omsorgsreform. Det snakkes mye om velferdsteknologi, uten at det skjer all verdens utvikling på feltet. Vi tror noe av nøkkelen til en vellykket omsorgsreform er å fokusere mindre på teknologi og mer på tjenestekvalitet. Teknologien er her og vil bli en naturlig del av løsningene. Men det er bedre å starte med hvordan vi skal legge opp omsorgstjenestene best mulig for de som har behov.

Hverdagen ble så mye bedre med en pålitelig medisineringsrobot, forteller Gun, og hun sover godt om natten uten bekymring for å glemme å ta medisinene til rett tid.

Sven Seljom
Evondos AS

Lenker til artikler i Glomdalen:
Hjelper Gun å huske pillene
Fikk nytt liv med pilledispenser, nå blir den tatt fra henne
Gun fikk tilbake sin beste hjelp i hverdagen

Del artikkel