Hopp over navigasjon

Hvordan fungerer Evondos?

Hvordan fungerer Evondos?

Men Evondos-tjenesten får du en egen medisineringsrobot som minner deg på å ta medisinen. Roboten oppbevarer medisinene dine trygt, og fungerer som et låst medisinskap. Du kan plassere roboten der det passer deg, så lenge den kan kobles til en stikkontakt. Medisinene som fylles på roboten er ferdig pakket i doseposer, og roboten kontrollerer at det er dine medisiner som fylles på. Helsepersonell vil komme hjem til deg og fylle på medisineringsroboten med jevne mellomrom, typisk intervall er annen hver uke. 

Roboten deler ut medisiner etter klokkeslettet på multidoseposene.  Ønsker du å få justert tidspunktene slik at de passer din hverdag bedre, kan du ta kontakt med helsepersonell som vil hjelpe deg.

Når det er tid for å ta medisiner blir du varslet med både lydsignal, tekst på skjermen, og om ønskelig, tale. 

- Dette kan skje under en videosamtale hvis Evondos Anna og Evondos VideoMed er i bruk.

Medisinene kommer ut når du trykker på knappen som lyser grønt. Når du har trykket på knappen kommer den riktige medisinposen ut, og roboten veileder deg gjennom medisineringen. Medisinposen har fått et lite snitt på siden, slik at den er enkel å åpne. 

Medisindisroboten varsler om medisintid gjentatte ganger så lenge det er trygt å ta medisinen. Dersom du ikke trykker på knappen i løpet av denne perioden, vil medisindosen ikke lenger være tilgjengelig, og helsepersonell blir varslet. Neste dose vil komme som normalt.

Dersom du skal ut på tur, kan du få utdelt medisin på forhånd. Du kan også få påminnelse om medisintid til din telefon. 

Evondos tjenesten har et administrasjonssystem der helsepersonell og pårørende kan følge med på at du tar medisinene dine til rett tid. Fjernpleiesystemet varsler også helsepersonell dersom du ikke tar medisinen. 

Eksisterende tjenestemottakere gir tilbakemelding om å ha fått tilbake kontrollen over et viktig aspekt av livet, da de ikke trenger å vente på helsepersonell for å ta medisiner. Tjenestemottaker forteller at de blant annet lettere kan organisere sin daglige rutine, og får en mindre stressende hverdag.