Hopp over navigasjon

Dokumenterte resultater

Å redusere antallet legemiddelrelaterte besøk var målet med et Evondos-pilotprosjekt utført av Sentral-Østerbottens felles sosial- og helsevesenkommune (Soite). Dette prosjektet reduserte det totale månedlige hjemmebesøket fra 518 til 182, og eliminerte 336 besøk ved bruk av ti legemiddelroboter eller 34 hjemmebesøk for hver pasient.

Implementeringen skjer stegvis

En studie utført av Tampere University of Technology viser at implementering og bruk av Evondos medisineringstjeneste skjer stegvis.

Først må helsepersonell og tjenestemottakere bli vant til å bruke medisineringsroboten. Besøkene fortsetter som før for å være sikker på at tjenestemottakeren klarer å bruke medisineringsroboten riktig. Dette er veldig varierende hvor lang tid dette tar, alt fra noen dager til noen uker.

I det neste stadiet kan antall besøk reduseres. Tjenestemottakeren håndterer medisineringsroboten og medisineringen på egen hånd.

I det siste stadiet kan pleieorganisasjonen gjennomgå og endre sine egne rutiner. Dette kan bidra til å redusere antall besøk ytterligere, men kanskje også øke lengden på noen besøk, ettersom det frigis tid til andre tiltak. Et større antall besøk kan også avtales til mindre hektiske tider på døgnet, slik som midt på dagen eller tidlig om ettermiddagen.

Trygg medisinering

Evondos medisineringstjeneste er beregnet for personer der det er usikkerhet om vedkommende mestrer å følge opp sine egne medisiner. Medisineringsroboten sørger for at tjenestemottakeren får riktig medisin til riktig tid, og at kommende doser holdes sikkert oppbevart i robotens låste kammer slik at de ikke er tilgjengelig for bruker.

Implementering av tjenesten forbedrer kvaliteten og sikkerheten i organisasjonen betydelig ved å fjerne nesten alle kilder til medisineringsfeil. Fram til i dag har Evondos delt ut over 10 millioner medisindoser, hvorav 99 prosent av dosene er tatt til riktig tid!

Evondos medisineringstjeneste gjør det mulig å følge opp den medisinske behandlingen ved at den gir full oversikt over når hver dose er tatt. Dataene lagres elektronisk og kan tas ut i rapporter.

Spart tid

Hjemmebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner kan reduseres ettersom roboten tar hånd om dette automatisk. Medisineringsroboten minner tjenestemottakeren om å ta medisinene ved lyd, lys og tale. Dersom tjenestemottakeren ikke responderer på påminnelsen, vil et varsel bli sendt til helsepersonellet.

Medikamentell behandling er ofte tidskritisk, noe som betyr at medisinene bør tas til en gitt tid for at behandlingen skal ha ønsket effekt. Det at mange skal ha medisin samtidig, spesielt om morgenen, gjør helsepersonells arbeidshverdag stressende og lite fleksibel. En medisineringsrobot gjør den tidskritiske prosessen enklere og man får mulighet til å fordele arbeidsoppgavene jevnere utover dagen.

Betydelige økonomiske fordeler

Mange kommuner opplever de økonomiske fordelene Evondos medisineringstjeneste gir. Tjenesten bidrar til å redusere behovet for hjemmebesøk i forbindelse med administrering av medisiner. 

En bedre arbeidshverdag

I hjemmetjenesten er det mange oppgaver som skal bli utført om morgenen, noe som gjør dette til en svært hektisk tid for helsepersonell. Bemanning er ofte planlagt ut ifra de hektiske periodene om morgenen og kvelden, og en reduksjon i gjøremål i disse periodene vil muliggjøre en lavere bemanning. Evondos hjelper til med å lette trykket på travle morgener ved å sørge for at tjenestemottakere får medisin automatisk utdelt, til riktig rid.
 
Ved å overlate ansvaret for medisinutdelingen til en robot blir det også mulig å planlegge besøk til tidspunkter utenom de travleste periodene. Arbeidsbelastningen kan dermed fordeles jevnere utover dagen. 

Et selvstendig liv hjemme

Det å kunne ta medisiner på egen hånd er viktig for følelsen av mestring og et selvstendig liv, der man kan klare seg selv. En medisineringsrobot støtter opp under dette.

Erfaring har vist at tjenestemottakere er positive til å bruke roboter og teknologi i hverdagen. Implementering i ulike organisasjoner har vist at mange tjenestemottakere håndterer bruk av medisineringsroboten svært godt. Selv brukere med nedsatt kognitiv og motorisk funksjon har demonstrert økt mestring med medisineringsrobot fra Evondos. 

Tjenestemottakere gir tilbakemelding om å ha fått tilbake kontrollen over et viktig aspekt av livet, da de ikke trenger å vente på helsepersonell for å ta medisiner. Dette gjør at tjenestemottaker blant annet lettere kan organisere sin daglige rutine. 

Tjenestemottaker-historier

Medisineringsrobot er spesialutviklet for å møte brukernes behov med et enkelt design. Roboten har kun én knapp, og den er stor. Roboten gir tydelige instruksjoner om når det er tid for å ta medisiner, både muntlig og med tydelig tekst og symboler på en stor skjerm. Alle som kan bruke en dørklokke, kan også bruke en Evondos medisineringsrobot.