Hopp til innholdet

Invitasjon til Fagdag for Innlandet

Evondos Fagdag for Innlandet 14. mai 2024, Thon Partner Hotel Victoria

 
10.00 Velkommen- Introduksjon v. Evondos & HelseINN
 
       10.10 Foredrag Stange kommune v. Thomas Motrøen
 -Hvorfor Evondos medisineringsroboter: Organisering, forankring og økonomi. 
10.40 Foredrag Hamar kommune v. Laila Rønning Paulsen og Nikoline Andresen     
- Erfaringsdeling fra bruk av Evondos i Psykisk Helse 
 
 
11.10 -12.00 Lunsj & Mingling 
 
12.00 Foredrag v. Mari Arnesen, sykepleier Evondos
  - Hjelpemidlet Evondos: Hvilke behov kan medisineringsroboten dekke? 
12.30 Foredrag Vågå kommune, Anita Stokstad & Siv Monika Horten 
 -Erfaringsdeling fra hjemmetjenesten i Vågå 
 
13.00 – 13.10 Pause 
 
13.10 Foredrag v. Tove Irene Bakken, sykepleier Evondos   
- «Men elektronisk medisinering passer vel ikke for pasienter med demens?» 
 
13.40 Felles diskusjon og erfaringsdeling om brukerutvelgelse 
 
14.00 Slutt