Hopp over navigasjon

Hvorfor Evondos

Effekt av Evondos medisineringstjeneste

Evondos medisineringstjeneste øker kvaliteten og effektiviteten i organisasjonen.

Riktig medisin til riktig tid. Medisineringsroboten hjelper tjenestemottakeren med å ta medisinene sine til riktig tid, og varsler også helsepersonell dersom en dose ikke blir tatt.

Bedre sikkerhet og færre avvik. Roboten gir alltid korrekt dose til riktig tid, og holder tilbake ytterligere medisin i et låst kammer. Helsepersonell og pårørende (om ønsket) kan digitalt følge med på medisineringen. Medisineringsavvik ved manuell administrasjon blir så godt som eliminert.

Redusert behov for hjemmebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner. Automatisk utdeling av medisiner vil medføre betydelig reduksjon i antall besøk, særlig rundt medisineringstidspunktene på morgen og kveld. Besøkene kan heller gjøres til andre tidspunkt og i form av andre behandlingstiltak.

En bedre arbeidshverdag. Det blir lettere å planlegge arbeidsdagen til helsepersonell med færre legemiddelrelaterte besøk. Arbeidsbyrden blir jevnere fordelt utover dagen, og man kan bruke de ansattes kompetanse bedre.

Opplevelse av mestringsfølelse for tjenestemottaker. Dette har i mange tilfeller vist seg å redusere behovet for hjelp til andre viktige oppgaver.