Hopp over navigasjon

En samarbeidspartner

Evondos ønsker å være en god samarbeidspartner for kundene våre. Å integrere en medisineringsrobot i organisasjonen krever god planlegging og ledelse. Vi støtter kundene våre gjennom denne prosessen.

Vellykket implementering

Evondos har erfaring fra omlag 200 oppstartsprosjekter. Vi vet hva implementering av medisineringstjenesten innebærer, og vi støtter kunden i å nå målene de har satt seg. Vi bidrar med vår erfaring og kompetanse fra oppstart av tjenesten, og videre i implementeringen.

Vi følger opp implementeringen nøye ved å bruke klare referanseindekser (medisineringsroboter i bruk, doser hentet fra medisineringsroboten, rapporter om funksjonsfeil) samt tilbakemeldinger fra helsepersonell og tjenestemottaker. 

De viktigste trinnene i implementeringsprosessen er:
 • Planlegging
  Vi samarbeider med kundens prosjektleder for å forberede en utrullingsplan for tjenesten med tydelige mål og tidsplaner, hvordan implementeringen skal skje, og hvem som er ansvarlig for hvilke områder under prossesen.
   
 • Deling av informasjon
  Selv i den første fasen av implementeringen av Evondos-tjenesten arrangerer vi informasjonsmøter med helsepersonell der vi presenterer grunnleggende prinsipper, tilnærming og påvirkningen tjenesten kan ha.
   
 • Valg av tjenestemottakere
  Vi hjelper kundene våre med å velge tjenestemottakere første gang tjenesten rulles ut. Utvalget av tjenestemottakere er alltid basert på målene for implementeringen, slik som å redusere antall besøk knyttet til påfylling av medisiner, forbedre den medikamentelle behandlingen, eller en kombinasjon av disse.
   
 • Opplæring
  Opplæringen i forbindelse med implementeringen av tjenesten inkluderer opplæring av administratorene som legger tjenestemottakerne inn i fjernpleiesystemet. Disse administratorene vil så kunne lære opp helsepersonell som i hovedsak vil være ansvarlig for å fylle opp medisineringsrobotene. 
   
 • Implementering av tjenesten
  God implementering av tjenesten krever systematisk tilnærming og god ledelse. Arbeidsmetoder må evalueres og endres for å oppnå maksimal effekt av velferdsteknologien. Vi har erfaring fra mer enn 200 implementeringer, og vi hjelper og støtter kommunen i denne prosessen.

Kontinuerlig utvikling

Evondos medisineringstjeneste ble CE-merket i 2014, og overholder den nye MDR-forskriften. Tjenesten har utviklet seg betydelig gjennom årene, og Evondos fortsetter å utvikle seg basert på kundenes erfaringer. Tjenestens tekniske funksjoner forbedres og brukersystemet forenkles kontinuerlig. 

Evondos streber alltid etter å gi kundene våre en stabil, pålitelig og brukervennlig medisineringstjeneste.

Les de siste oppdateringene våre her.