Hopp over navigasjon

Historien om Evondos

Fra ide til funksjonell tjeneste

"Historien om Evondos begynner med mine egne barndomsminner i bestemors hjem i Nord-Karelen. Jeg tilbrakte mye tid hos henne og det var her jeg for første gang støtte på utfordringene knyttet til legemiddelhåndtering. Selv om jeg ikke skjønte så mye av det som skjedde, har det gjort inntrykk på meg og vært med på å forme beslutningene mine i ettertid," forteller Mika Apell, som grunnla Evondos og unnfanget selskapets forretningsidé.

"Jeg husker godt da sykepleieren kom innom for å fylle på bestemors røde medisindosett. Bestemor var en hyggelig dame som likte å slå av en prat og tilby kaffe og kake til de som var innom. Dette var ikke alltid like lett for den stakkars sykepleieren som prøvde å fokusere på å fylle dosetten korrekt. Pleieren konsentrerte seg om medisinene og sa ikke stort, ofte bare med et nikk med hodet. En gang fant jeg noen piller på gulvet, men heldigvis oppdaget moren min det før jeg rakk å putte dem i munnen."

"Jeg syntes bestemor fortjente mer oppmerksomhet fra sykepleierne som kom innom, men de måtte jo konsentrere seg om å dosere medisinene hennes riktig. Likevel skjedde det av og til feil," fortsetter Mika.

"Som voksen på Universitetet i Åbo i 2007 var vi en gjeng studenter som slo oss sammen om et prosjekt. Vi hadde felles erfaringer rundt utfordringene knyttet til legemiddelhåndtering, og hadde lyst til å hjelpe eldre mennesker og helsepersonell med nettopp dette. I 2009 hadde vi utviklet den første versjonen av en medisineringsrobot."

Vi brukte flere år med iherdig arbeid for å utvikle medisineringsroboten fra en ren prototyp til et fungerende tjenestekonsept.

Den første operative prototypen kom i 2012, og da leverte også selskapet sine første patentsøknader. Positive erfaringer fra kunder gjorde det lettere å satse videre på forskning og utvikling, samt å trekke inn mer ekspertise for å finansiere produksjonsarbeidet.

Klinisk testing begynte i 2013, og betingelsene for å starte salg og markedsføring ble oppfylt da selskapet fikk CE-merket i mars 2014. Like etter ble de første robotene levert til kunder.

"Det har vært fantastisk å være del av denne reisen, og følge Evondos fra idéstadiet til et fungerende tjenestekonsept. Tjenesten vår gir oss mulighet til å utrette noe virkelig verdifullt og bidra til et bedre velferdssamfunn gjennom å frigjøre hender fra tidkrevende rutineoppgaver. Helsepersonell kan nå konsentrere seg mer om menneskelig kontakt og tjenestekvalitet," sier Mika Apell entusiastisk.

 

Evondos har for tiden hovedkontor i Finland og datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. FoU- og produksjonsvirksomheten for medisineringsrobotene er lokalisert i Salo i Finland. Selskapet har i alt rundt 100 medarbeidere, hvorav 20 i er i Norge.

 

Fra funksjonalitet til effektivitet og tid til det viktigste

I løpet av disse årene har vi utviklet og forbedret tjenesten, og gått fra å være en ren helseteknologileverandør til å bli en samarbeidspartner og støttespiller for kundene våre i de endringene de står overfor. Teknologien endrer måten vi jobber på og frigjør tid til å øke kvaliteten på omsorgstjenestene.

"Etter mye FoU-arbeid hadde vi grunn til å være svært fornøyde med produktet vårt og dets mange funksjoner, og dette var vi også veldig opptatte av å kommunisere," sier Eetu Koski, administrerende direktør i Evondos.

"I ettertid ser vi at mye snakk om tekniske egenskaper var bortkastet tid, siden det ikke var dette kundene våre var mest interessert i, fortsetter han. – Kundene er ute etter løsninger på hvordan de kan forbedre drift og tjenestekvalitet på en god måte. Tekniske egenskaper er bare et middel til å oppnå effektivitet."

Eetu Koski forklarer at den viktigste faktoren for Evondos' evne til å fungere som en samarbeidspartner for kundene, er at selskapets FoU, kundeservice og produksjonsavdeling er under samme tak.  På den måten blir kundens tilbakemelding raskt fanget opp og tatt med videre.

"Vi er en liten virksomhet på terskelen til hurtig vekst. Vi har lært å lytte nøye til kundene våre og skape merverdi for dem. Ambisjonen vår er å fortsette å være en fremoverlent og pålitelig samarbeidspartner som bistår med å løse morgendagens problemer," i dag, konkluderer Koski.

Evondos i dag – over 10 millioner medisindoser utlevert

Evondos har hovedkontor i Salo i Finland, hvor selskapet også har sitt eget produksjonsanlegg for medisineringsrobotene.

Evondos medisineringstjeneste er for tiden tilgjengelig i mer enn 200 kommuner i Norden, blant annet Oslo, Stockholm og Helsingfors. Vi er bransjepionerer både innen hjemmebasert robotteknologi og automatisert medisinutdeling.

Vår største konkurrent er motstanden mot endring, noe som fører til at man insisterer på å jobbe på tradisjonelle måter selv etter at man har innsett at vi må tenkte nytt fordi vi mangler arbeidskraft i helse- og omsorgsyrkene i årene fremover.

Evondos medisineringstjeneste har i dag sørget for utlevering av over 8 millioner medisindoser til rett person til riktig tid.

Key figures of Evondos

2007

Etablert

11 mil. EUR

Omsetning 2020

+60 %

Salgsvekst

+10 000 000

Utdelte medisindoser

+100

Personell

+200

Kundeorganisasjoner

Evondos eies av det norske private equity-firmaet Verdane. Styret vårt ledes av Niklas Savander, og administrerende direktør er Eetu Koski, M.Sc.