Hopp over navigasjon

Hvordan arbeider vi

En samarbeidspartner

Evondos ønsker å være en god samarbeidspartner for kundene våre. Å integrere en medisineringsrobot i organisasjonen krever god planlegging og ledelse. Vi støtter kundene våre gjennom denne prosessen.

Vellykket implementering

Evondos har erfaring fra omlag 200 oppstartsprosjekter. Vi vet hva implementering av medisineringstjenesten innebærer, og vi støtter kunden i å nå målene de har satt seg. Vi bidrar med vår erfaring og kompetanse fra oppstart av tjenesten, og videre i implementeringen.

De ulike stadiene i implementeringen:

 • Planlegging
  Vi samarbeider med kundens prosjektleder for å forberede en utrullingsplan for tjenesten med tydelige mål og tidsplaner, hvor utrullingen skal skje og hvem som er ansvarlig for hvilke områder under utrullingen.
   
 • Deling av informasjon
  Selv i den første fasen av en potensiell utrulling av Evondos-tjenesten arrangerer vi informasjonsmøter med helsepersonell der vi presenterer grunnleggende prinsipper, tilnærming og påvirkningen tjenesten kan ha.
   
 • Valg av tjenestemottakere
  Vi hjelper kundene våre med å velge tjenestemottakere første gang tjenesten utrulles. Utvalget av tjenestemottakere er alltid basert på målene for utrullingen, slik som å redusere antall besøk knyttet til påfylling av medisiner, forbedre den medikamentelle behandlingen, eller en kombinasjon av disse.
   
 • Opplæring
  Opplæringen i forbindelse med utrulling av tjenesten inkluderer opplæring av administratorene som skriver tjenestemottakerne inn i styringssystemet. Disse administratorene vil så kunne lære opp helsepersonell som i hovedsak vil være ansvarlig for å fylle opp medisinrobotten og kan også sende meldinger til tjenestemottakeren via en app.
   
 • Utrulling av tjenesten
  God utrulling av tjenesten krever systematisk tilnærming og god ledelse. Arbeidsmetoder må evalueres og endres for å oppnå maksimal effekt av den nye helseteknologien. Vi har erfaring fra mer enn 150 implementeringer, og vi hjelper og støtter kundene i prosessen.

 

Informasjonsdeling og kommunikasjon med alle parter er grunnleggende i endringsprosesser. Vi hjelper kunden med å holde informasjonsmøter for interessenter i planleggingsstadiet, og gir råd om implementeringen, samt hvordan tjenesten vil påvirke arbeid og rutiner. Helsepersonell får god opplæring i bruk av tjenesten før robotene settes ut.

Med Evondos e-læring kan helsepersonell ta korte kurs om hvordan tjenesten fungerer og oppfriske kunnskap, samt få god støtte til daglig drift av tjenesten.

Valg av tjenestemottakere

Akkurat som med annen teknologi, må det vurderes hvem Evondos medisineringstjeneste vil passe for. Å velge egnede tjenestemottakere kan være vanskelig og omfattende for personer som ikke har erfaring med tjenesten. Derfor tilbyr Evondos verktøy for å gjøre dette, og vi tar gjerne del i den tidlige utvelgelsen av tjenestemottakere basert på våre erfaringer.

Vi lager en klar og detaljert plan for hver distribusjon. Vi følger med på hvor vellykket utplasseringen er ved å se på parametere som roboter i bruk, doser utlevert av medisineringsroboten, varsler om feil, samt tilbakemeldinger fra helsepersonell og tjenestemottakere.

Tampere University of Technology har analysert effektiviteten av tjenesten.

Kontinuerlig utvikling

Evondos medisineringstjeneste ble CE-merket i 2014. Tjenesten har endret seg mye siden den gang, og vi fortsetter å utvikle oss basert på kundenes erfaringer.

Fokuset til Evondos' FoU er videre utvidelse og forbedring av tjenesten gjennom bedre informasjonsflyt og nye systemintegrasjoner. Vi vil alltid sørge for at kundene våre har en stabil, pålitelig og brukervennlig medisineringstjeneste.

Brukerstøtte 

Evondos' brukerstøtte er tilgjengelig på telefonnummer 90 84 07 03, og besvarer henvendelser fra helsepersonell hele døgnet og gjennom hele året.

Evondos brukerstøtte arrangerer møter og opplæringer for helsepersonell, og gir tips og råd i forbindelse med implementering av tjenesten og valg av tjenestemottakere. Brukerstøtten er også ansvarlig for å samle tilbakemeldinger om tjenesten fra helsepersonell og tjenestemottakere, og er involvert i det pågående arbeidet med forbedring av medisineringstjenesten.