Hopp over navigasjon

Roboten forbedrer livskvalitet for rusavhengige


"Når hele livet er fokusert på medisinering, er det ingen tvil om at medisineringsroboter har gjort brukerne mye mer selvstendige. Det har hevet livskvaliteten deres betraktelig", mener vernepleier Merethe Grytdal i enhet for psykisk helse og rus i Tromsø kommune.


Tromsø kommune startet med Evondos’ medisineringsroboter allerede i 2016 og har i dag 46 roboter blant brukere i kommunen. Den plasseres hjemme hos langtidsmedisinerte personer, med formål å lette hverdagen og eliminere bekymringer rundt medisinering.

I Tromsø benyttes robotene både innen rus- og psykisk helse og i hjemmetjenesten. På avdeling Lanterna, hvor de fokuserer på rusmisbrukere, er den positive effekten veldig tydelig.

"Vi erfarer at brukerne er blitt langt roligere fordi de har følelsen av å ha kontroll på medisineringen. Før ringte de en rekke ganger i løpet av dagen fordi de lurte på når vi kom innom. Nå kan de ta medisinene på faste tidspunkt. Noen av dem tar til og med roboten med på kjøpesentre. Slik er de blitt langt mer uavhengige av oss i helsetjenesten", sier Grytdal som er fagkoordinator på avdeling Lanterna i Tromsø.

Må kartlegge grundig i forkant
Ikke alle brukere kan imidlertid få tilgang til robotene. Det krever en grundig kartlegging før klarsignal gis. Noe prøving og feiling har det også vært, spesielt de første årene.

"Når vi plasserer robotene ut, er vi veldig klare på at de er erstatningspliktige hvis de ødelegger roboten. Brukerne må signere på at de forstår dette. Det utløses en alarm hvis enhetene skulle bli brutt opp. Vi hadde noen tilfeller med dette i starten, men ikke i den senere tid. Det hender også at vi i perioder fjerner roboten fra enkeltbrukere som er ustabile, sier hun."

"Vi har opplevd at roboter er blitt knust. Ofte er brukerne kritiske og nervøse i starten, men det bedrer seg som oftest ganske fort", sier hun.

Flere positive effekter
Ett av tiltakene for å informere om innføringen av avstandsoppfølgingen, er et felles informasjonsskriv til fastlegekontorene. Det har vært viktig for å avklare hva produktet er, hvorfor det blir tatt i bruk og hva slags effekter man kan forvente seg.

Informasjon og involvering en essensiell del av prosessen. Ikke bare til brukerne og legene, men også internt til ansatte i kommunen. Og de positive effektene kan enkelt registreres: man slipper hjemmebesøk med reisevei på opptil én time til enkelte brukere, og det blir ingen ventetid hos brukeren for å få medisinen sin.

"Når folk forstår hva disse robotene kan brukes til og ser effektene, både for brukere og vi som jobber med dem, blir mange positive. Ikke minst at vi har kuttet ned på all kjøringen er veldig bra. I tillegg har vår avdeling kunnet kutte ut turnusen i helgene", forteller Grytdal.

For få maskiner
Spesialistvernepleieren i Tromsø kommune merker at det også er skjedd en holdningsendring, spesielt i denne ekstraordinære perioden hvor de fleste må holde avstand til hverandre.

"I forbindelse med smittevern er det mange som nå ser hvilken nytte vi har av denne teknologien. Det er flere som har våknet med hensyn til avstandsoppfølging. Det er ingen tvil om at vi per i dag har for få roboter i forhold til alle brukerne som trenger det, sier hun og har tro på at det vil føre til en utvidelse fremover."