Hopp over navigasjon

Erfaringer

Evondos’ tjeneste blir brukt i omlag 200 kommuner i Norden, inkludert hovedstedene Oslo, Stockholm og Helsingfors. I Norge er det over 80 kommuner som benytter medisineringsroboter fra Evondos ute i helsetjenesten.

Evondos samler hele tiden inn erfaringer og tilbakemeldinger fra våre kunder, som vi igjen videredeler for felles læring. Noen av disse erfaringene kan du også lese om i vårt nyhetsbrev.

Erfaring fra implementering av Evondos

Det å implementere elektronisk medisineringsstøtte i helsetjenesten gir mange muligheter, men vil også medføre endringer i måten vi arbeider på.

Les mer om kommuner som har startet opp med Evondos` tjeneste her - hvilke erfaringer de har gjort seg, samt tips til hvordan lykkes med implementering av elektronisk medisineringsstøtte.

Evondos-palvelun käyttöönotto herättää monenlaisia tunteita ja luo tarinoita.

Les mer

Effekten av Evondos medisineringstjeneste

Evondos’ tjeneste gir betydelige økonomiske og kvalitative gevinster. Kommuner som har tatt tjenesten i bruk opplever blant annet bedre legemiddelsikkerhet, frigjøring av tid, bedre bruk av ressurser og en enklere og tryggere hverdag for både tjenestemottakere og helsepersonell.

Les mer om bruken av Evondos, og hvilke effekter dette har gitt kommuner her.

Evondos-palvelu tuo todistettavasti hyötyjä. Erilaiset tutkimukset ovat osoittaneet mm. lääkehoidon laadun parantuneen ja ruuhkahuippujen helpottuneen palvelun käyttöönoton myötä

Les mer