Hopp over navigasjon

Beskrivelse av tjenesten

Roboten veileder tjenestemottakeren i riktig medisinering

Evondos-tjenesten sørger for trygg medisinering ved at roboten veileder tjenestemottakerne til å ta riktig medisin i riktig dose til riktig tid. Tjenesten benytter multidose fra apoteket, og leser av tidspunkt og tekst på posene og deler ut.

Evondos medisineringstjeneste er kompatibel med alle multidoser.

Roboten gir tjenestemottakere veiledning i å ta medisinen med lydsignaler, instruksjoner på skjerm og ved å fortelle hvordan medisinene skal tas. Se video av hvordan roboten fungerer.

Dersom tjenestemottakeren av en eller annen grunn ikke tar medisinen, vil roboten trekke medisindosen inn i et låst kammer i roboten slik at sikkerheten rundt legemiddelhåndteringen opprettholdes. Roboten varsler så organisasjonen om hendelsen og registrerer det i loggen. Kun helsepersonell kan åpne kammeret for medisiner som ikke er tatt.

I Fjernpleiesystemet eller via mobilapp kan organisasjonen og helsepersonell følge med på medisineringen i sanntid. Pårørende kan også få tilgang til denne informasjonen.

Pårørende kan være trygge på at bestemor får medisinene sine når hun skal, og at helsepersonellet blir varslet umiddelbart dersom en medisin ikke tas. De slipper å bekymre seg eller bruke tid på å ringe for å forsikre seg om at medisin er tatt.  

Pårørende kan få tilgang til bestemors medisineringshistorikk via mobilapp. Her kan de også sende korte meldinger til bestemor for å sjekke om hun har det bra.

Riktig medisin til riktig tid gjør at bestemor holder seg friskere lenger. De ansatte trives bedre i jobben som følge av færre hastebesøk og økt sikkerhet rundt legemiddelhåndteringen. Medisineringstjenesten frigjør ressurser slik at organisasjonen kan gi bedre og mer effektive helsetjenester til innbyggerne.

Vi lever lengre og det kommer til å bli flere bestemødre i årene som kommer. Det å gi våre eldre og pleietrengende gode helsetjenester krever at vi tar i bruk ny teknologi i stor skala.  Våre erfaringer tyder på at flere og flere eldre ønsker å ta i bruk denne teknologien.

Evondos medisineringsrobot er som en kollega helsepersonellet møter hver 14. dag når medisinkammeret skal etterfylles med nye medisiner. Roboten sender ut en alarm dersom bestemor glemmer å ta medisinen, og helsepersonellet reiser da ut for å se om hun har det bra.

Medisineringstjenesten gjør at helsepersonellet unngår mange småbesøk i forbindelse med utdeling av medisiner. Dette letter arbeidspresset betydelig, særlig på morgenen og kvelden da det er mest å gjøre. Arbeidsoppgavene kan fordeles jevnere ut over dagen, og det er langt færre bekymringer i forbindelse med administrering av medisiner.

Medisineringsroboten minner bestemor om å ta medisinen sin ved hjelp av lyd-, lys og tale-instruksjoner. Alt er i orden så lenge bestemor tar medisinen. Dersom hun glemmer den vil roboten varsle helsepersonellet, samt trekke medisindosen inn for sikker oppbevaring i et låst kammer. På den måten forhindres eventuelle dobbeltdoseringer og sikkerheten rundt medisineringen opprettholdes.  Å følge opp og ta sine egne medisiner har aldri vært enklere, det er ikke rart bestemor liker den nye hjelperen sin!

Via Evondos medisineringstjeneste kan man også sende meldinger til tjenestemottakeren, for eksempel påminnelser om å drikke nok vann på varme dager, spørsmål om hvordan tjenestemottakeren har det, påminnelser om avtaler eller varsler om forsinkede hjemmebesøk.

Trygg oppbevaring av medisiner

Evondos medisineringstjeneste tilbyr en trygg måte å oppbevare medisiner på i hjemmet. Kun helsepersonell har tilgang til medisinene, som er pakket i multidoseposer fra apotek. Roboten deler automatisk ut riktig dose til riktig tid. Utover dette er medisinene utilgjengelig for tjenestemottaker, noe som reduserer risikoen for overmedisinering eller misbruk.

Medisiner som ikke blir tatt innenfor tidsvinduet blir trukket inn i roboten og låst i et eget kammer som kun kan åpnes av helsepersonell. Dersom medisiner ikke blir tatt vil helsepersonellet bli varslet. 

Medisineringsroboten registrerer og lagrer alle hendelser elektronisk og gir tilgang til medisineringshistorikk.

Utviklet for profesjonell pleie

Evondos medisineringstjeneste er utviklet for å møte behovene til både tjenestemottaker og tjenestegiver. Medisineringsroboten er brukervennlig, og har kun én knapp som man trykker på for å motta medisinen. Den veileder tjenestemottakeren i hvordan medisinen skal tas med lyd, lys, taleinstruksjoner og tekst på skjermen. Meldinger som sendes til roboten, kan leses med tydelig tekst på den store skjermen.

Dersom det blir trykket på knappen for å ta ut medisin tidligere enn planlagt, gir roboten tjenestemottakeren beskjed om tid for neste medisin. Kun helsepersonell har tilgang til den låste beholderen der medisiner som ikke har blitt tatt blir oppbevart. Helsepersonell kan logge seg inn i systemet til medisineringsroboten ved å bruke en elektronisk ID eller et personlig passord.

Roboten tilbyr også reisemodus, noe som gjør det mulig å få ut medisinen i forkant av en periode der tjenestemottakeren skal ut og reise. Påminnelser om tid for medisin sendes da til mobiltelefon.

Strømbryteren på innsiden av roboten er kun tilgjengelig for helsepersonell. Ved et eventuelt strømbrudd vil robotens batteri sørge for videre drift i ytterligere 24 timer. Selv om roboten på dette tidspunktet ikke vil være i kontakt med fjernpleiesystemet, vil dataen fra tiden der roboten gikk på batteri bli lastet opp til systemet så snart strømmen er tilbake.

Mange tjenestemottakere med stive ledd eller skjelvende hender kan oppleve at det er vanskelig å åpne multidoseposer. For å hjelpe til med dette lager roboten et snitt i siden på multidoseposen slik at det skal være enkelt for tjenestemottaker å åpne doseposen selv.

Mer enn tre millioner medisindoser utdelt i korrekt dose, til riktig tid, er bevis på en vellykket medisineringstjeneste.

En fremtidsrettet løsning

Medisineringsroboten er den første tjenesten Evondos har lansert på markedet. Selskapets FoU-avdeling har en klar visjon om å videreutvikle og forbedre tjenesten med nye funksjoner og utvidelser framover. Målet er en tjeneste som enkelt kan integreres i et større system, og som også kan være en plattform for kunstig intelligens og et nettverk av ulike funksjoner.

Evondos utfører FoU-prosjekter med sikte på å integrere tjenestens fjernpleiesystem med informasjonssystemer til ulike kundeorganisasjoner.