Hopp over navigasjon

Helseteknologiselskapet Evondos inngår samarbeid med Tradeka-invest for å sikre vekst

Udgivelser | 12.12.2018

Evondos har sikret finansiering av vekst i de kommende årene gjennom en rettet emisjon vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling. Det finske samvirkeforetaket Tradeka-Invest har etter avtalen investert 2 millioner euro i Evondos, i tillegg til ytterlige investeringer fra Serendipity Partners, en av Evondos hovedinvestorer siden i fjor. Disse avtalene avslutter investeringsrunden.

"Tradeka vil kunne tilføre ytterligere dybde av bransjekunnskap som vil komme godt med. Denne investeringsrunden vil sikre hurtig vekst og utvikling i Evondos", sier Wenche Rolfsen, styreleder i Evondos.

Rolfsen påpeker at Tradeka i tillegg vil gi Evondos nye muligheter til å drive lobbyvirksomhet i den offentlige sektor, og at dette også er et tegn på den økte tilliten til det unike tjenestekonseptet Evondos har utviklet.

"Vi har sikret oss mange nye kunder i løpet av det siste året, og tjenestene våre er allerede etterspurt i Finland, Sverige og Norge – med Oslo som den byen der vi har flest brukere. Vi er helt klart på vei vekk fra pilotfasen, og over i full tjenestedrift. I Uleåborg i Finland, for eksempel, integreres nå tjenesten vår i byens hjemmesykepleietjeneste", fortsetter Rolfsen.

Oppkjøpet i Evondos er del av Tradekas strategi innenfor verdiskapningskategorien Luo Uutta, der de ønsker å bidra til omstilling i den finske økonomien gjennom investeringer og støtte til spisskompetanse, innovasjon og jobbskaping i Finland.

"Investeringen i Evondos innfrir målsetningene vi har satt for Luo Uutta-kategorien. Evondos utvikler et tjenestekonsept innen helseteknologien med et solid eksportpotensial, i tillegg til å skape arbeidsplasser i kommunen Salo i Finland som har slitt som følge av teknologiindistriens utvikling. Vi ser et potensial til å bruke Evondos medisineringsroboter som en del av ONNI hjemmesykepleietjeneste i Tradeka-gruppen», forklarer Perttu Puro, administrerende direktør i Tradeka.

Administrerende direktør i Evondos, Eetu Koski, gleder seg også over resultatet av investeringsrunden:

"Denne finansieringen gir oss mulighet til å planlegge prosjekter på sikt. Vi har et klart mål om lønnsom vekst, og forventer nå å kunne nå dette målet. Kundebasen vår, antall fakturerte tjenestepakker og omsetningen øker raskt. Denne kapitalinvesteringen i Evondos vil hjelpe oss med å oppnå de langsiktige målene våre."

For mer informasjon, kontakt:
Wenche Rolfsen, styreleder i Evondos, tlf. +46 73 331 9156
Perttu Puro, administrerende direktør i Tradeka, tlf. +358 40 779 3436

Tradeka

Tradeka er et kooperativ med 225 000 medlemmer, og baserer seg på ideen om meningsfullt eierforhold og en mer human praktisering av markedsøkonomi. Tradeka-Yhtiöt har ansvar for rådgivning til eiere i Tradekas kjernevirksomheter, og er et holdingselskap delt inn i fire kategorier: Omista ja kehitä (eie og utvikle, for å sikre langsiktig vekst i aksjonærverdier), Sijoita ja turvaa (investere og sikre, for å sørge for fortjeneste fra risikostyring av investeringer), Luo uutta (nyskaping, for å fremme økonomisk omstilling og å støtte ny spisskompetanse og jobbskaping i Finland) og Malta ja toteuta (bli og realiser, der det fokuseres på langsiktige forretningsinitiativer for å løse samfunnsproblemer). Selskapet er eneste eier av serveringskjeden Restel, distribusjon- og markedsføringsselskapet Lehtipiste, MED Group som leverer tjenester innen helse- og sosialsektoren, og Tradeka-Invest. Se www.tradeka.fi for mer informasjon.

Evondos

Evondos er et helseteknologiselskap basert i Salo i Finland som leverer medisineringsroboter for å sikre at pasienter på langsiktige medisineringsplaner i hjemmesykepleien får riktig dose av medisinen sin til riktig tid. Tjenesten bidrar til en tryggere og mer stabil medisinering, samtidig som den bidrar til betydelige kostnadsbesparelser og forbedret kvalitet.

Dele artikkelen

Mer om dette emnet

Oslo kommune og Evondos fortsetter det gode samarbeidet!

Udgivelser | Anette Landsverk Sæther | 04.11.2019

I flere år har Evondos levert løsning for automatisk medisinering til tjenestemottakere i Oslo. 1.november 2019 signerte Evondos ny kontrakt med Oslo kommune etter å ha vunnet delkonkurranse for avansert medisindispenser. En ny epoke med spennende samarbeid med en av Norges største oppdragsgivere har dermed startet.

Finansavisen Kauppalehtis tiende årlige kåring av suksessfulle vekstbedrifter: Evondos i sørvest-Finland hadde den raskeste veksten i 2018

Udgivelser | Leena Manner | 22.05.2019

Den finske finansavisen Kauppalehti gjennomfører sin tiende utgave av Growers tour i mai 2019, der de fremhever de mest suksessfulle vekstbedriftene i de fem finske distriktene Oulu, Jyväskylä, Tampere, Turku og Helsinki. Prisen for beste vekstbedrift i Sørvest-Finland går til Evondos Oy, som leverer medisindispensere til hjemmesykepleien.

Helseteknologiselskapet Evondos inngår samarbeid med Tradeka-invest for å sikre vekst

Udgivelser | 12.12.2018

Evondos har sikret finansiering av vekst i de kommende årene gjennom en rettet emisjon vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling. Det finske samvirkeforetaket Tradeka-Invest har etter avtalen investert 2 millioner euro i Evondos, i tillegg til ytterlige investeringer fra Serendipity Partners, en av Evondos hovedinvestorer siden i fjor. Disse avtalene avslutter investeringsrunden.