Hopp over navigasjon

Assistert Medisinering med E300

Blogg, Kundehistorier, Oppdateringer | 22.02.2023

Assistert medisinering kan brukes når en tjenestemottaker ikke kan ta medisinen fra roboten på egenhånd, men trenger støtte eller tilsyn når han tar medisiner. Som ved selvstendig medisinering, fungerer roboten som et trygt medisinskap hjemme hos tjenestemottaker og støtter sikker og korrekt medisinadministrasjon av autorisert personell.

Oppdatert Software gir bedre brukeropplevelse

Oppdateringer | 29.09.2020

Denne høsten oppdateres Evondos administrasjonssystem med ny funksjonalitet som gir bedre brukeropplevelser for alle våre kunder. Oppdateringen betyr et mer brukervennlig system med flere muligheter for tilpassing og administrering.

Integrasjon mellom Evondos og fagsystemet Gerica gir bedre helsetjenester

Oppdateringer | 19.05.2020

Integrasjon mellom Evondos sin medisineringsrobot og TietoEVRYs journalsystem Gerica har forbedret samhandling i kommunehelsetjenesten. I Lillehammer kommune blir nå alle tekniske varsler, «medisin utlevert» og «medisin ikke utlevert» fra Evondos medisineringsroboter automatisk loggført i journalsystemet Gerica, og kommunisert til hjemmetjenestens mobiltelefoner

Evondos-tjenesten utvides med mobilapp

Oppdateringer | 16.10.2018

Nå er det mulig for helsepersonell å laste ned en mobilapp fra Google Play eller App Store som kan knyttes opp mot Evondos’ medisineringstjeneste.