Hopp over navigasjon

TIPS & RÅD: Implementering av Evondos® medisineringstjeneste med prosjektleder Marie i Drammen kommune

Blogg, Eksempler fra kommuner, Kundehistorier | 03.02.2022

Marie (27) er utdannet sykepleier, og har jobbet i Drammen kommune i 9 år. Hun har siden 2017 jobbet med implementering og drift av Evondos medisineringsroboter i hjemmetjenesten, og har hatt hovedansvar for et pilotprosjekt med Evondos i kommunen.

Vi har tatt en prat med Marie for å lære mer om hvordan de i sone Fjell i Drammen har lykkes med implementering av Evondos medisineringstjeneste. Her er oppsummering av hennes tips;

DRIFT:

•    På Fjell prøver vi i utgangspunktet og tenkte at alle som har multidose kan ha dispenser. Vi prøver å unngå å argumentere for hvorfor en person skal få utdelt dispenser, men spør heller «hvorfor ikke?».

•    Brukere som får utdelt multidoserullen i døren av hjemmetjenesten, kan ha stor nytte av å få en medisineringsrobot. På Fjell har vi sett at dette forlenger tiden brukeren selv mestrer å administrer sine egne medisiner, og de holder seg friskere. De 15 minuttene som blir brukt til etterfylling hver andre uke, gir samtidig mulighet til å observere ting vi ikke nødvendigvis hadde gjort ved overlevering av medisiner i døren. 

•    Det er viktig at man er et team som står sammen om implementeringen.  Dette gjør det mindre sårbart.


•    Det er lite hensiktsmessig å vente med utplasseringen av Evondos medisineringsrobot til ALLE har fått opplæring! Innen alle har vært gjennom opplæring vil den første gruppen i hjemmetjenesten allerede ha glemt deler av opplæringen. Vår erfaring viser at den beste fremgangsmåten er å sette i gang så snart noen har gjennomgått opplæringen, og at alle er med og lærer etterfylling underveis, uansett stillingsprosent!


•    Mengdetrening for de ansatte er viktig for trygging og engasjement. Pass på at alle er kjent med, og får mulighet til, å etterfylle roboten. Ikke la noen unngå oppgaven, eller gi ansvaret videre til personer som allerede kan etterfyllingen godt.

•    Utplassering av medisineringsroboter gjør det mulig å prioritere arbeidslistene annerledes. Dette gir mer fleksibilitet for tjenesten. Så selv om man må besøke en bruker i løpet av dagen, kan det ofte gi gevinst å utplassere en medisineringsrobot likevel. 


•    Det er ikke alltid enkelt å få med seg alle kollegaer, men det kan endres! Hos oss hadde vi mange som var skeptiske til medisineringsroboter i starten, men som nå viser stor entusiasme. Nå er det utrolig gøy å se at så mange ser nytten av dette hjelpemiddelet, og at de selv kommer med forslag til hvem som kan være aktuelle brukere for en medisineringsrobot.


KOMMUNIKASJON MED BRUKER

•    Hos oss så har vi fokus på den ekstra tryggheten medisineringsrobot gir bruker. Skulle bruker for eksempel glemme å ta medisinen sin vil helsepersonell få beskjed med en gang. Dette er en viktig trygghet for både bruker og for oss i hjemmetjenesten.

•    Det et viktig å følge tett opp den første tiden en ny bruker får medisineringsrobot, samt skreddersy robotens innstilling til hver enkelt bruker. Enkelte ganger kan dette f.eks. innebære å ringe apoteket for å bytte tidspunkt for en dose. 

Dele artikkelen

Mer om dette emnet

Teknologien gir brukerne frihet og selvstendighet

Blogg, Eksempler fra kommuner, Kundehistorier | 09.06.2022

En hjerneblødning gjorde Vidar avhengig av medisiner og kommunal helsehjelp. Takket være en robot for medisinutdeling kan han fremdeles bo for seg selv og gå tur med hunden til søsteren – akkurat når det passer ham.

TIPS & RÅD: Implementering av Evondos® medisineringstjeneste med prosjektleder Marie i Drammen kommune

Blogg, Eksempler fra kommuner, Kundehistorier | 03.02.2022

Marie (27) er utdannet sykepleier, og har jobbet i Drammen kommune i 9 år. Hun har siden 2017 jobbet med implementering og drift av Evondos medisineringsroboter i hjemmetjenesten, og har hatt hovedansvar for et pilotprosjekt med Evondos i kommunen. Vi har tatt en prat med Marie for å lære mer om hvordan de i sone Fjell i Drammen har lykkes med implementering av Evondos medisineringstjeneste. Her er oppsummering av hennes tips;

Pangstart med Evondos® medisineringstjeneste i Indre Østfold

Blogg, Eksempler fra kommuner, Kundehistorier | 19.10.2021

Elektronisk medisinering er det første velferdsteknologiske hjelpemiddel som Indre Østfold kommune setter i gang med etter kommunesammenslåingen i 2020. I september i år reiste vår kunderådgiver Kristine til kommunen for å holde oppstartskurs med to soner i hjemmetjenesten. Vi har tatt en prat med Dag Fosser, enhetsleder for hjemmetjenesten, for å høre litt om hvordan det har gått med oppstarten av Evondos® medisineringstjeneste i kommunen.