Hopp over navigasjon

Krødsherad kommune bruker 1 Evondos per 220 innbygger

Blogg, Kundehistorier | Julie Westby | 09.02.2021

Evondos medisineringsrobot blir brukt i kommuner av alle størrelser rundt i hele Norge. En av disse er Krødsherad i Viken, med om lag 2 200 innbyggere. Kommunen startet med Evondos i april 2018 og har i dag 10 roboter i bruk i tjenesten. 

Krødsherad har svært gode resultater på etterlevelse og drift av Evondos.  Vi har tatt en prat med Geir Haukeland, leder for hjemmetjenesten i kommunen, for å høre hvordan de har jobbet for å få Evondos så godt integrert i tjenesten.

Geir forteller at da de først startet med Evondos i 2018 ble de møtt med noe usikkerhet fra fastlegene, men at dette fort ble snudde til noe positivt. Hjemmetjenesten reiste rundt til fastlegekontorene og holdt 15 minutters presentasjoner av Evondos E300, slik at alle ble kjent med tjenesten.

Geir forteller at fastlegene i Krødsherad ofte opplevde samtalen med pasienten vedrørende vedtak om hjelp til medisinhåndtering som utfordrende. Ved å informere fastlegene om E300 kan nå samtalen om medisineringsstøtte snus til noe positivt, fordi pasienten opplever at de opprettholder evnen til å styre sitt eget liv. Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og fastlegene fungerer i dag veldig bra, og fastlegene bidrar til å foreslå nye tjenestemottakere som kan ha nytte av Evondos E300.

Når det kommer til den daglige driften av Evondos er kommunikasjon avgjørende. Tjenesten har faste dager og tider når de etterfyller roboten. Tjenestemottakere som tidligere hadde tre daglige besøk, blant annet knyttet til medisinering, har behold ett daglig besøk. Dette har ført til at dette ene besøket har bedre kvalitet. Teamet i hjemmetjenesten er også aktive i å finne nye tjenestemottakere til E300 forteller Geir.

Videre forteller Geir at tjenesten bruker E300 hos tjenestemottakere med kognitivt svik og demens. Han tror at grunnen til at de har lykkes med dette er fordi de setter i gang på tidlig stadium når tjenestemottakeren har milde til moderate symptomer.

Geir forteller om svært fornøyde tjenestemottakere som fortsatt har Evondos E300 som de fikk for snart 3 år siden. Det er heller ingen som har levert tilbake roboten sin etter de har startet.

Evondos vil takke Geir og alle i Krødsherad for den fantastiske jobben de gjør med Evondos.

Dele artikkelen

Mer om dette emnet

Teknologien gir brukerne frihet og selvstendighet

Blogg, Eksempler fra kommuner, Kundehistorier | 09.06.2022

En hjerneblødning gjorde Vidar avhengig av medisiner og kommunal helsehjelp. Takket være en robot for medisinutdeling kan han fremdeles bo for seg selv og gå tur med hunden til søsteren – akkurat når det passer ham.

TIPS & RÅD: Implementering av Evondos® medisineringstjeneste med prosjektleder Marie i Drammen kommune

Blogg, Eksempler fra kommuner, Kundehistorier | 03.02.2022

Marie (27) er utdannet sykepleier, og har jobbet i Drammen kommune i 9 år. Hun har siden 2017 jobbet med implementering og drift av Evondos medisineringsroboter i hjemmetjenesten, og har hatt hovedansvar for et pilotprosjekt med Evondos i kommunen. Vi har tatt en prat med Marie for å lære mer om hvordan de i sone Fjell i Drammen har lykkes med implementering av Evondos medisineringstjeneste. Her er oppsummering av hennes tips;

Pangstart med Evondos® medisineringstjeneste i Indre Østfold

Blogg, Eksempler fra kommuner, Kundehistorier | 19.10.2021

Elektronisk medisinering er det første velferdsteknologiske hjelpemiddel som Indre Østfold kommune setter i gang med etter kommunesammenslåingen i 2020. I september i år reiste vår kunderådgiver Kristine til kommunen for å holde oppstartskurs med to soner i hjemmetjenesten. Vi har tatt en prat med Dag Fosser, enhetsleder for hjemmetjenesten, for å høre litt om hvordan det har gått med oppstarten av Evondos® medisineringstjeneste i kommunen.