Hopp over navigasjon

Krødsherad kommune bruker 1 Evondos per 220 innbygger

Kundehistorier | 09.02.2021

Evondos medisineringsrobot blir brukt i kommuner av alle størrelser rundt i hele Norge. En av disse er Krødsherad i Viken, med om lag 2 200 innbyggere. Kommunen startet med Evondos i april 2018 og har i dag 10 roboter i bruk i tjenesten. 

Krødsherad har svært gode resultater på etterlevelse og drift av Evondos.  Vi har tatt en prat med Geir Haukeland, leder for hjemmetjenesten i kommunen, for å høre hvordan de har jobbet for å få Evondos så godt integrert i tjenesten.

Geir forteller at da de først startet med Evondos i 2018 ble de møtt med noe usikkerhet fra fastlegene, men at dette fort ble snudde til noe positivt. Hjemmetjenesten reiste rundt til fastlegekontorene og holdt 15 minutters presentasjoner av Evondos E300, slik at alle ble kjent med tjenesten.

Geir forteller at fastlegene i Krødsherad ofte opplevde samtalen med pasienten vedrørende vedtak om hjelp til medisinhåndtering som utfordrende. Ved å informere fastlegene om E300 kan nå samtalen om medisineringsstøtte snus til noe positivt, fordi pasienten opplever at de opprettholder evnen til å styre sitt eget liv. Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og fastlegene fungerer i dag veldig bra, og fastlegene bidrar til å foreslå nye tjenestemottakere som kan ha nytte av Evondos E300.

Når det kommer til den daglige driften av Evondos er kommunikasjon avgjørende. Tjenesten har faste dager og tider når de etterfyller roboten. Tjenestemottakere som tidligere hadde tre daglige besøk, blant annet knyttet til medisinering, har behold ett daglig besøk. Dette har ført til at dette ene besøket har bedre kvalitet. Teamet i hjemmetjenesten er også aktive i å finne nye tjenestemottakere til E300 forteller Geir.

Videre forteller Geir at tjenesten bruker E300 hos tjenestemottakere med kognitivt svik og demens. Han tror at grunnen til at de har lykkes med dette er fordi de setter i gang på tidlig stadium når tjenestemottakeren har milde til moderate symptomer.

Geir forteller om svært fornøyde tjenestemottakere som fortsatt har Evondos E300 som de fikk for snart 3 år siden. Det er heller ingen som har levert tilbake roboten sin etter de har startet.

Evondos vil takke Geir og alle i Krødsherad for den fantastiske jobben de gjør med Evondos.

Dele artikkelen

Mer om dette emnet

Oslo kommune og Evondos fortsetter det gode samarbeidet!

Blogg | Anette Landsverk Sæther | 04.11.2019

I flere år har Evondos levert løsning for automatisk medisinering til tjenestemottakere i Oslo. 1.november 2019 signerte Evondos ny kontrakt med Oslo kommune etter å ha vunnet delkonkurranse for avansert medisindispenser. En ny epoke med spennende samarbeid med en av Norges største oppdragsgivere har dermed startet.

Finansavisen Kauppalehtis tiende årlige kåring av suksessfulle vekstbedrifter: Evondos i sørvest-Finland hadde den raskeste veksten i 2018

Blogg | Leena Manner | 22.05.2019

Den finske finansavisen Kauppalehti gjennomfører sin tiende utgave av Growers tour i mai 2019, der de fremhever de mest suksessfulle vekstbedriftene i de fem finske distriktene Oulu, Jyväskylä, Tampere, Turku og Helsinki. Prisen for beste vekstbedrift i Sørvest-Finland går til Evondos Oy, som leverer medisindispensere til hjemmesykepleien.

Sverige gir gass innen velfredsteknologi

Blogg | Sven Seljom | 30.08.2018

Den svenske regjeringen har satt av 350 millioner SEK som kommunene kan benytte til å innføre velferdsteknologi som elektronisk medisinering i kommunene.