Hopp over navigasjon

"Truls" ga gun et bedre liv

Blogg | Sven Seljom | 06.03.2018

Velferdsteknologi dreier seg ofte om å gi folk bedre livskvalitet, ikke om å kutte i kommunebudsjetter. Gun Granås fra Åsnes forklarer dette bedre enn vi greier selv.

Som Parkinson-pasient er det veldig viktig å ta medisin til rett tid, og medisineringsroboten, som hun har oppkalt etter sin tidligere hund, «Truls», passer på nettopp dette. Det høres enkelt ut, men for Gun betyr det mye. I artikler i avisa Glomdalen forteller hun om hva det førte til da hun fikk medisineringsroboten, fortvilelsen da den ble tatt fra henne etter prøveperioden, og den store gleden ved å få den tilbake.

Ofte blir innføring av velferdsteknologi møtt med skepsis. Folk mistenker at kommunene skal kutte i budsjettene og erstatte omsorg med maskiner. Men det vi ser i evaluering etter evaluering, er at kvaliteten på tjenestene faktisk blir bedre. Og de som er aller mest fornøyde er brukerne selv som blir mer uavhengig og fleksible i hverdagen, og mange opplever større grad av mestring. Med sterk økning i antall eldre og mangel på folk til å jobbe i helsetjenesten, trengs det en omsorgsreform. Det snakkes mye om velferdsteknologi, uten at det skjer all verdens utvikling på feltet. Vi tror noe av nøkkelen til en vellykket omsorgsreform er å fokusere mindre på teknologi og mer på tjenestekvalitet. Teknologien er her og vil bli en naturlig del av løsningene. Men det er bedre å starte med hvordan vi skal legge opp omsorgstjenestene best mulig for de som har behov.

Hverdagen ble så mye bedre med en pålitelig medisineringsrobot, forteller Gun, og hun sover godt om natten uten bekymring for å glemme å ta medisinene til rett tid.

Sven Seljom
Evondos AS

Lenker til artikler i Glomdalen:
Hjelper Gun å huske pillene
Fikk nytt liv med pilledispenser, nå blir den tatt fra henne
Gun fikk tilbake sin beste hjelp i hverdagen

Dele artikkelen

Mer om dette emnet

Oslo kommune og Evondos fortsetter det gode samarbeidet!

Blogg | Anette Landsverk Sæther | 04.11.2019

I flere år har Evondos levert løsning for automatisk medisinering til tjenestemottakere i Oslo. 1.november 2019 signerte Evondos ny kontrakt med Oslo kommune etter å ha vunnet delkonkurranse for avansert medisindispenser. En ny epoke med spennende samarbeid med en av Norges største oppdragsgivere har dermed startet.

Finansavisen Kauppalehtis tiende årlige kåring av suksessfulle vekstbedrifter: Evondos i sørvest-Finland hadde den raskeste veksten i 2018

Blogg | Leena Manner | 22.05.2019

Den finske finansavisen Kauppalehti gjennomfører sin tiende utgave av Growers tour i mai 2019, der de fremhever de mest suksessfulle vekstbedriftene i de fem finske distriktene Oulu, Jyväskylä, Tampere, Turku og Helsinki. Prisen for beste vekstbedrift i Sørvest-Finland går til Evondos Oy, som leverer medisindispensere til hjemmesykepleien.

Sverige gir gass innen velfredsteknologi

Blogg | Sven Seljom | 30.08.2018

Den svenske regjeringen har satt av 350 millioner SEK som kommunene kan benytte til å innføre velferdsteknologi som elektronisk medisinering i kommunene.