Hopp over navigasjon

Ikke nok smell når folk dør av feilmedisinering

Blogg | Sven Seljom | 07.02.2018

107 personer mistet livet i trafikken i 2017, mens antall som døde av feilmedisinering er rundt 10 ganger så mange. Men trafikkulykkene får utvilsomt mest oppmerksomhet.

Et nyhetssøk på "drepte i trafikken" ga over 47 000 treff på Google, mens ulike former for søk på feilmedisinering gir noen hundre treff. Uansett, vi vet det uten å undersøke nærmere at trafikkulykkene får langt mer oppmerksomhet enn feilmedisineringen.

I boken "Den digitale helsetjenesten" skrevet av Hans Nielsen Hauge, blir den dystre statistikken for feilmedisinering gjennomgått. 10% av innleggelsene på medisinske avdelinger på norske sykehus skyldes legemiddelfeil. I de eldste aldersgruppene er tallet hele 40%. Dette gir 490 000 ekstra liggedøgn på norske sykehus og rundt 1000 dødsfall årlig.

Det er kanskje naturlig at mediene skriver mer om trafikkulykker som ofte er mer dramatiske enn noen som sovner stille inn på et sykehus som følge av feilmedisinering. Men det er altså ingen tvil om hvor potensialet er størst for å redde mange liv.

Den gode nyheten her, er at det finnes gode løsninger på dette omfattende problemet. For mange pasientgrupper er dette et felt hvor teknologien i form av medisineringsdispensere viser seg å løse oppgavene langt mer presist enn hva overarbeidet helsepersonell kan klare. Evondos overvåker alle medisinuttak fra vår medisineringsrobot, og kan dokumentere at over 99% av medisinen tas til rett tid. Dette er tall etter at over to millioner tabletter er gitt ut.

Sven Seljom
Adm. dir.
Evondos Norge

Dele artikkelen

Mer om dette emnet

Oslo kommune og Evondos fortsetter det gode samarbeidet!

Blogg | Anette Landsverk Sæther | 04.11.2019

I flere år har Evondos levert løsning for automatisk medisinering til tjenestemottakere i Oslo. 1.november 2019 signerte Evondos ny kontrakt med Oslo kommune etter å ha vunnet delkonkurranse for avansert medisindispenser. En ny epoke med spennende samarbeid med en av Norges største oppdragsgivere har dermed startet.

Finansavisen Kauppalehtis tiende årlige kåring av suksessfulle vekstbedrifter: Evondos i sørvest-Finland hadde den raskeste veksten i 2018

Blogg | Leena Manner | 22.05.2019

Den finske finansavisen Kauppalehti gjennomfører sin tiende utgave av Growers tour i mai 2019, der de fremhever de mest suksessfulle vekstbedriftene i de fem finske distriktene Oulu, Jyväskylä, Tampere, Turku og Helsinki. Prisen for beste vekstbedrift i Sørvest-Finland går til Evondos Oy, som leverer medisindispensere til hjemmesykepleien.

Sverige gir gass innen velfredsteknologi

Blogg | Sven Seljom | 30.08.2018

Den svenske regjeringen har satt av 350 millioner SEK som kommunene kan benytte til å innføre velferdsteknologi som elektronisk medisinering i kommunene.